Adana Çimento 2018 / 3 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (09.05.2018)

Adana Çimento 2018 / 1. Çeyrek Bilanço Analizi

Mevcut Hisse Fiyatı: 6.77 TL
Hedef Hisse Fiyatı: 6.00TL
Potansiyel Getiri: -%11

1Ç18 Finansal Sonuçlar – Olumlu

 Adana Çimento’nun net karı 1Ç18’de %53 artarak 46mn TL oldu. Açıklanan satış geliri ve faaliyet performansı da beklentilerin sırasıyla %24 ve %32 üzerinde gerçekleşti. Güçlü satış geliri, faaliyet performansı ve iştiraklerden elde edilen gelir net karı destekleyen başlıca faktörler oldu.

 Açıklanan 151mn TL’lik net satış geliri, yıllık bazda %57 oranında bir satış büyümesine işaret ediyor. Bu durum temel olarak ılık geçen kış koşulları sonrasında iç talepteki güçlü büyüme ile birlikte artan ürün fiyat artışlarından kaynaklandı. Buna ek olarak iç satışlarda %64’lük artış gözlemlenirken, ihracat gelirleri %56 yükseldi.

 Şirketin FVAÖK marjı 1Ç18 itibarıyla %22.1 olarak sonuçlanırken, bu sayı FVAÖK marjında yıllık bazda 8 puanlık bir artışa işaret etmektedir. Diğer yandan 1Ç18’de, güçlü satış gelirleriyle birlikte satış giderlerinin satışlar içerisindeki payının azalması da faaliyet performansını olumlu yönde etkileyen bir diğer faktör oldu.

Yüksek iştirak geliri

 Şirket 1Q18’de 21mn TL iştirak geliri elde etti. 1Ç17’de 9mnTL olarak kaydedilen iştirak gelirindeki bu artış, net kardaki %53 oranında artışı destekleyen başlıca sebeplerden biri oldu.

Sonuçların hisse etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz

 Faaliyet performansındaki iyileşme, artan satış geliri ve net kar nedeniyle Adana Çimento’nun 1Ç18 finansallarının piyasa etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Şirket için “Endekse Paralel Getiri” tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.