17 Şirketin 2017/2. Çeyrek Bilanço Değerlendirmeleri / Ziraat Yatırım – (09.08.2017)

Ziraat Yatırım bugünkü sabah stratejisi raporunda 17 Şirketin 2017/2. çeyrek bilançolarını  değerlendirdi:

Anadolu Efes (AEFES, Sınırlı Negatif): Şirket’in 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,9 oranında artarak 175,1mn TL’ye yükselmiştir. Piyasa beklentisi şirketin 256mn TL ana ortaklık karı açıklaması yönündeydi. Geçen sene 2. çeyrekteki ana ortaklık karı 171,9mn TL idi. Satış gelirleri %21,6 oranında artarak 3,8 milyar TL’ye ulaşan Şirket’in brüt karı aynı dönemler itibariyle %13,8 oranında artarak 1.485mn TL olmuş ve karın artmasında ana etmek olmuştur. Diğer taraftan operasyonel giderlerdeki %18,3’lük artışın etkisiyle faaliyet karındaki artış %2,9 olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte ilk çeyrekteki zarar rakamının etkisiyle Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %61 oranında azalarak 90,2mn TL olmuştur.

Bizim (BIZIM, Sınırlı Negatif): Şirket 2Ç2017’de 9,7mn TL, piyasa beklentisi olan 10mn TL ana ortaklık zararına paralel ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 3,6mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri %2,5 oranında artarak 727,3mn TL’ye ulaşan Şirket’in brüt karı ise %8,4 oranında azalarak 57,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerdeki %17’lik artışın ve diğer faaliyetlerden kaydedilen 10,9mn TL’lik giderin etkisiyle ikinci çeyrekte 7,9mn TL faaliyet zararı oluşmuştur. Yatırım faaliyetlerinden gelirler ve vergi geliri net dönem zararının daha düşük gerçekleşmesini sağlamıştır. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem zararı 29,1mn TL olmuştur.

Ereğli Demir Çelik (EREGL, Pozitif): Şirketin 2017 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı 867,4mn TL ile 811mn TL olan piyasa beklentisinin biraz üzerinde gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirketin ana ortaklık karı 318mn TL idi. Ereğli Demir Çelik’in karının bir önceki yılın aynı dönemine göre artmasındaki ana etken çelik fiyatlarındaki artışa bağlı olarak satış gelirlerindeki artış olmuştur. Erdemir Grubu’nun 2017 2. çeyrek ham çelik üretimi toplamda 2.277 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Şirketin satış gelirleri 2Ç2017’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %75,5 oranında artarak 4.684mn TL olmuştur. Ayrıca, satışların maliyeti, ciro artışından görece daha düşük, %63,9 artmış ve buna bağlı olarak brüt kar bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %124,2 artarak 1.152mn TL’ye yükselmiş ve olumlu bir görüntü çizmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar marjı 5,3 puan artışla ile %24,6 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerin 2016’nın ikinci çeyreğine göre sadece %9,9 artış göstermesi ve diğer faaliyetlerden daha yüksek gelir yazılması faaliyet karı artışı destekleyen diğer faktörler olmuştur. Faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemindeki 407,3mn TL’den 2017 2. çeyrekte 1.063mn TL’ye sıçramıştır. Faaliyet kar marjı da 7,4 puan artışla %22,7’yi göstermiştir. Şirketin 2Ç17 FAVÖK’ü geçen senenin 2,2 katına çıkarak 1.225mn TL olmuştur. FAVÖK marjı ise 5,4 puan artışla %26,1’e yükselmiş ve güçlü performans sergilemiştir. Finansallarını USD cinsinden tutan Ereğli Demir Çelik 2. çeyrekte 77,5mn TL finansman gideri yazmıştır. 2016 2. çeyrekte şirket 48,9mn TL finansman geliri yazmıştı. Bu gelişmeler neticesinde şirketin 2. çeyrek ana ortaklık net dönem karı geçen seneki 318mn TL’den 867,4mn TL’ye yükselmiştir. Ana ortaklık karı üstünden hesaplanan kar marjı geçen seneye göre 6,6 puan artmış ve %18,5’e yükselmiştir. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı 1.769mn TL’ye ulaşmıştır. 2016’nın ilk yarısındaki ana ortaklık karı 481,9mn TL idi.

İzmir Demir Çelik (IZMDC, Nötr): İzmir Demir Çelik’in 2017 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık karı 49,2mn TL olmuştur. 2Ç2016’daki ana ortaklık karı 23,8mn TL idi. Şirketin kar artışındaki ana etken finansman geliri ve diğer faaliyet gelirleri kaydetmesidir. Satış gelirleri %17,3 oranında artan şirketin brüt karı 2Ç2017’de %64 azalarak 28,7mn TL’ye gerilemiştir. 44,7mn TL’lik faaliyet karı ise geçen seneye göre %14,4 daha düşük seyretmiştir. Öte yandan, yatırım faaliyetlerinden 9mn TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi karı 53,8mn TL ile 2Ç2016’nın %0,9 altında gerçekleşmiştir. Finansman tarafında ise 9,7mn TL gider kaydedilmiş ve vergi öncesi kar 63,4mn TL olmuştur. 12,4mn TL’lik vergi gideri sonrasında net kar 51mn TL olmuştur. Bu karın 1,8mn TL’si kontrol gücü olmayan paylara bağlı olması sebebiyle ana ortaklığa düşen kar 49,2mn TL’dir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte ilk çeyrekteki zarar rakamının etkisiyle Şirketin ilk yarı karı 46,7mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,5 oranında düşüş kaydetmiştir.

Jantsa (JANTS, Pozitif): Jantsa’nın 2Ç2017 net dönem karı 10,1mn TL olmuş ve 2016 ikinci çeyrekteki 4,6mn TL’lik net kara göre %119 artış kaydederek iyi bir görüntü sergilemiştir. Jantsa’nın satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %54,6 oranında artarak 67,5mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %41,7 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %106,2 oranında artarak 18,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 6,7 puan artışla %26,8’e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde 6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden de 800bin TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 12,9mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 6,9 puan artarak %19,1’e ulaşmıştır. Finansman tarafında 492bin TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 12,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 10,1mn TL olmuştur. Net kat marjı 4,4 puan artışla %17,5 seviyesine yükselmiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in ilk yarı karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %97,4 oranında artarak 19,7mn TL’ye yükselmiştir.

Sasa Polyester (SASA, Sınırlı Pozitif): Sasa’nın 2017 yılının ikinci çeyreğinde net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,6 oranında artarak 32,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %36,9 oranında artarak 406,7mn TL’ye ulaşırken, satışların maliyetindeki artış ise satış gelirlerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %15,8 oranında artarak 61,3mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da %17,8’den %15,1’e gerilemiştir. Diğer taraftan Şirketin operasyonel giderleri ise aynı dönemde %9,6 oranında azalmış ve karlılığı desteklemiştir. Buna bağlı olarak Faaliyet karı  %27,1 oranında artarak 50,1mn TL’ye yükselmiştir. Net finansman giderleri ise 2Ç2016’daki 1,8mn TL’den 9,4mn TL’ye yükselmiş ve karın yüksek artış kaydetmesini engellemiştir. İkinci çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Sasa’nın Ocak-Haziran net dönem karı 110,1mn TL’ye yükselmiş ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 39,8mn TL’ye göre iyi bir görüntü sergilemiştir.

Torunlar GYO (TRGYO, Öneri “EKLE”, Nötr): Şirket’in 2Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %25 oranında gerileyerek 130,4mn TL olmuş ve piyasa beklentisi olan 127mn TL’ye yakın bizim beklentimiz olan 156mn TL’nin ise altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimizin altında gelmesi ve net finansal gelirlerin yine beklentimizden düşük gelmesi etkili olmuştur. Karın gerilemesinde ise esas faaliyetlerden diğer gelirlerin düşmesi önemli etken olmuştur. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %5 oranında artarak 2Ç2017’de 101,8mn TL olmuştur. İkinci çeyrekteki net dönem karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı 97mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde Şirket 308,9mn TL kar elde etmişti.

Orge Enerji (ORGE, Pozitif): Şirket’in 2017 yılının ikinci çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %59,4 oranında artarak 8,1mn TL olarak gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Şirket’in satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 oranında azalmasına karşın brüt kar %67 oranında artarak 10,9mn TL’ye yükselmiştir.  Aynı şekilde faaliyet karı da %64,2 oranında artarak 10,8mn TL olmuştur. İkinci çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Orge’nin Ocak-Haziran ana ortaklık net dönem karı 15,7mn TL’ye yükselmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %49,2 oranında artış kaydetmiştir.

Alarko Carrier (ALCAR, Pozitif): Şirket’in 2Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %64 oranında artarak 9,1mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in brüt karı aynı dönemler itibariyle %18 oranında artarak 34,7mn TL olmuş ve karın artmasında ana etmek olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %61 oranında artarak 20,1mn TL olmuştur.

Alarko GYO (ALGYO, Sınırlı Negatif): Şirket 2Ç2017’de 6,1mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 9,9mn TL kar elde edilmişti. Yüksek döviz fazlası bulunan (88,4mn USD, 6,9mn EUR) Şirket’in kambiyo zararı yazması, toplam olarak zarar kaydedilmesinde önemli etken olmuştur. Diğer yandan, brüt karı ise %6 oranında düşerek 4,5mn TL olmuştur. İkinci çeyrekteki zarara rağmen Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki toplam kar rakamı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %40 oranında artarak 9,9mn TL olmuştur.

Bağfaş (BAGFS, Sınırlı Negatif): Bağfaş 2Ç2017’de 14,9mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 3,2mn TL zarar kaydedilmişti. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle 2,8mn TL artarak 4mn TL’ye çıkmıştır. Şirket’in satış gelirleri ufak çaplı bir düşüş gösterse de maliyetlerdeki düşüş brüt karın artmasına neden olmuştur. Son olarak, 2017 yılının ikinci çeyreğindeki zararla birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki zararı 7,4mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 11,6mn TL kar açıklanmıştı.

Gözde Girişim Sermayesi (GOZDE, Sınırlı Negatif): Şirket 2Ç2017’de 10,3mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde net zarar 11,2mn TL idi. İkinci çeyrek zarar rakamıyla birlikte Gözde’nin ilk yarı net dönem zararı 40,1mn TL’ye ulaşmıştır. 2016 yılının ilk yarısında şirket 10,8mn TL net zarar kaydetmişti.

Doğuş GYO (DGGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 oranında artarak 10,7mn TL olmuştur. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %31 oranında artışla 2Ç2017’de 16,6mn TL’ye yükselmiştir. Yılın ilk yarsındaki toplam kar rakamı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %44 oranında gerileyerek 11,7mn TL olmuştur.

Nurol GYO (NUGYO, Pozitif): Şirket 2Ç2017’de 23,9mn TL kar açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde 9,3mn TL zarar kaydetmişti. Brüt kar ise %66 oranında artarak 2Ç2017’de 15,9mn TL’ye çıkmıştır. Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki karı ise 4,4mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 97,2mn TL kar açıklanmıştı.

Pınar Su (PINSU, Sınırlı Negatif): Pınar Su’nun 2Ç2017 net dönem zararı 3,8mn TL olmuş ve 2016 ikinci çeyrekteki 7,9mn TL’lik net zararın altında gerçekleşmiştir. Pınar Su’nun satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 oranında artarak 56,4mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %21,1 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %33,9 oranında yükselerek 22,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 2,4 puan artarak %40,1’e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %3,9 oranında azalmıştır. Faaliyet karı 510bin TL olmuştur. Finansman tarafında 4,5mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 4,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem zararı da 3,8mn TL olmuştur. İkinci çeyrek zarar rakamı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem zararı bir önceki yılın aynı dönemindeki 6,6mn TL’nin üzerinde 8,2mn TL olmuştur.

Reysaş GYO (RYGYO, Pozitif): Şirket 2Ç2017’de 15,9mn TL kar açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde 0,2mn TL zarar kaydetmişti. Brüt kar ise %48 oranında artarak 2Ç2017’de 24,8mn TL’ye çıkmıştır. Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki karı ise 2,8mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 9,3mn TL kar açıklanmıştı.

Şekerbank (SKBNK, Nötr): Banka’nın 2Ç2017’deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %5’lik bir artışla 26,4mn TL olmuştur. 2017 yılının ilk yarısındaki kar rakamı ise 51,6mn TL ile geçen yılki 20,8mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir.

Raporun tamamı için tıklayın.

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN