2017 Aralık Kira Artış Oranı

Türkiye İstatistik Kurumu Aylık Kira Artış Oranını açıkladı.

Bilindiği gibi kira sözleşmelerinin yenilendiği ayda çoğunlukla kira bedelini enflasyona karşı korumak için kira bedelinde bir artış uygulanır. Ancak konut ve işyerlerinde kira artışı yapılırken farklı yasal düzenlemeler vardır. Konutlarda kira artış oranına yasal bir sınır getirilmişken, işyerlerinde kira artış oranı serbest bırakılmış ve kiracı ile kiralayanın kendi aralarında yapacağı sözleşmeye göre belirlenmesine izin verilmiştir.

Konutlar için kira artış oranı, kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan Yİ-ÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Örneğin kira artışı Aralık ayında yapılacaksa TÜİK`in açıkladığı Yİ-ÜFE endeksinin ilgili yılın Aralık ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır. Mal sahibi, kiraya en fazla bu oran kadar zam yapma hakkına sahiptir.

2017 Aralık Kira Artış Oranı

Bu bilgiler ve açıklanan TÜİK verileri ışığında 2017 Aralık ayı için kira artış oranları aşağıda belirtilen şekilde olacaktır.

Konutlar için 2017 Aralık kira artış oranı: %15,38
İşyerleri için 2017 Aralık kira artış oranı;
Sözleşmede kira artışı için Yİ-ÜFE endeksi kullanılmışsa: %15,38
Sözleşmede kira artışı için TÜFE endeksi kullanılmışsa: %10,87
Sözleşmede kira artışı için TÜFE ve Yİ-ÜFE endeksi ortalaması kullanılmışsa: %13,125