2016 Havacılık Sektörü Raporu / Gedik Yatırım

Havacılık Sektörü

Güçlü Yönler

80 milyon sınırına dayanan çoğunluğu genç nüfus yapısı

Turizm, ticaret ve sanayi sektörlerindeki gelişmenin havacılık sektörüne katkısı

Havacılık faaliyetleri açısından konum avantajı, İstanbul’un hub olması

Kamu desteği (11. Ulaşım Şurası’nda konulan 2023 hedefi 450 milyon yolcu/yıl)

Hava ulaşımının toplum içinde yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalar

Ülke imajını ve hedeflerini destekleyen global oyuncu varlığı

Zayıf Yönler

Havaalanlarındaki kapasite sorunu (İstanbul)

Sektör ekipmanlarının yurtdışından temin edilmesi

Yüksek dış finansman ihtiyacı

Fırsatlar

Petrol fiyatlarındaki düşük fiyatların devamı

3. Havalimanı Projesi

Sektörün henüz doyum noktasına ulaşmamış olması

Kargo taşımacılığının büyüme potansiyeli

Tehditler

Küresel durgunluğun turizm başta olmak üzere seyehatleri azaltması

Global ölçüde terör olaylarında yaşanan artış

Kaynak: Gedik Yatırım Araştırma