Zorlu Enerji Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (09.11.2016)

3Ç16 Finansal Sonuçlar – Olumlu

Potansiyel Getiri: 19%

Net zarar beklentimizle uyumlu

 Zorlu Enerji 3Ç16 finansallarında 67mn TL net zarar beklentimiz ile uyumlu 67mn TL net zarar açıkladı. Açıklanan 119mn TL FVAÖK tahminimiz olan 103mn TL’nin üzerindedir.

 Zorlu Enerji için çeyreksel konsensüs beklentisi bulunmadığı için piyasanın FVAÖK iyileşmesini fiyatlayacağını düşünüyoruz.

 Şirket’in faaliyet performansındaki yıllık bazda ciddi iyileşme nedeniyle hisse etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

Faaliyet performansında iyileşme

 3Ç16’da Zorlu Enerji’nin net satışları Zorlu Elektrik ticaret işlemlerinin yıllık bazda %135 artması ile yıllık bazda %52 artarak 311mn TL seviyesine çıkmıştır.

 Aynı dönemde Şirket’in üretim hacmi Eylül 2015’te devreye giren Alaşehir I santralinin tam kapasite çalışması ve Rotor-II santralinin devreye girmesinin etkisi ile yıllık bazda %4 yükselmiştir.

 3Ç16’da FVAÖK yenilenebilir santral katkısının artması, verimsiz doğalgaz santralinin kapanması, TL’deki değer kaybı ile yıllık bazda %46 artmıştır. Ayrıca Şirket’in ticaret işlemleri de FVAÖK büyümesine katkıda bulunmuştur. Fakat düşük marjlı ticaret işlemlerine karşın Şirket’in FVAÖK marjı yıllık bazda sadece 1.6puan düşmüştür.

 Şirket 3Ç16’da kaydettiği 112mn TL tutarındaki net faiz gideri nedeniyle 154mn TL net finansal gider kaydetmiştir.

 Zorlu Enerji’nin 2Ç16 sonundaki 4.3mlr TL olan net borcu 3Ç16 sonunda 4.4mlr TL’ye yükselmiştir.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!