Bolu Çimento 2016 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Bizim Menkul – (09.11.2016)

Piyasa Beklentisine Paralel Net Kar ve İstikrarlı FAVÖK Büyümesi…

 3Ç2016 satışları piyasa beklentisi olan 124 Milyon TL’nin altında 114,8 Milyon TL olarak açıklanmıştır. 2015 3. çeyrekte ise 115,4 Milyon TL olarak gerçekleşen satış tutarları çeyreklik bazda %0,5 gerilemeye işaret etmektedir. Çeyreklik bazda satış rakamlarında hafif bir gerileme yaşanmış olsa da 9 aylık dönemde kümüle satış tutarı 335,9 Milyon TL seviyesinde gerçekleşerek geçen senenin aynı dönemine kıyasla %15,9 artış kaydetmiştir. Söz konusu artışta en etkili çeyrek %23,2’lik büyüme ile 2.çeyrektir.

 Brüt kar tutarı ve marjı 3Ç2016’da sırası ile 48,4 Milyon TL ve %42,2 olarak açıklanırken, aynı kalemler geçen senenin aynı döneminde ise sırası ile 43,9 Mn TL ve %38,1 olarak gerçekleşmiştir. 2015 3Ç dönemine göre satış rakamlarında hafif bir gerileme yaşanmasına rağmen brüt kar marjlarında görülen iyileşme brüt kar tutarının %10,1 oranında artmasını sağlamıştır. Şirket, 2016 yılının 9 aylık döneminde geçen senenin (110,7 Milyon TL) aynı dönemine göre %10,1 artış kaydederek 127,5 Milyon TL brüt kar açıklamıştır. Geçen senenin 9 aylık dönemindeki brüt kar marjına kıyasla hafif bir düşüş yaşanmış olsa da 2016 yılının 2. çeyreğinde 2015 yılının 2. çeyreğine göre %23,3 gibi önemli bir oranda satış artışının gerçekleşmiş olması 9 aylık dönemdeki brüt kar artışının ana sebebidir.

 3. çeyrekte Şirket, piyasa beklentisi olan 46,5 Milyon TL’nin %5,7; geçen senenin aynı dönemindeki FAVÖK rakamının ise %10,7 üzerinde 48,1 Milyon TL FAVÖK açıklamıştır. 9 aylık dönemde ise kümüle FAVÖK rakamı %19,4 artarak 124,5 Milyon TL gerçekleşmiştir.

 Şirket, satış gelirlerinde piyasa beklentisinin altında kalsa da brüt kar marjında görülen beklenenin üzerindeki iyileşme nedeni ile 3. Çeyrekte piyasa beklentisine paralel geçen senenin aynı dönemindeki 27,3 Milyon TL net karın %13,3 üzerinde olan 31 Milyon TL net kar açıklamıştır. 9 aylık dönemdeki net kar rakamı ise geçen senenin aynı dönemine göre %6,4 artış kaydederek 82,5 Milyon TL gerçekleşmiştir.

 Sahip olduğu güçlü finansal yapı, hem FAVÖK rakamının hem de FAVÖK marjının istikrarlı bir şekilde artış göstermesi, borç geri ödeme gücünün yüksekliği ve düzenli olarak iyileşme kaydetmesi, katma değeri yüksek bir sektörde faaliyet göstermesi, sektöre ve tarihi ortalamasına göre cazip çarpanları, Bakanlar Kurulunun kentsel dönüşüme yönelik yürürlülüğe koyduğu yeni kanunun inşaat sektörüne kazandıracağı ivme ile gerçekleşebilecek gelir artış beklentisi, faaliyet marjlarında görülen artış ile ilerleyen dönemlerde nakit birikiminin yüksek seviyelere çekilmesi sonucu önemli dikey entegrasyon fırsatları, “BOLUC” takip listesine almamızın temel nedenleridir. Yurtiçinde sıkıntıların yaşandığı 3.çeyrekte çimento şirketlerinin genel olarak net satışları gerilerken Bolu Çimento’nun maliyet avantajı ve katma değerli ürün miksi ile sağladığı marj artışı ile FAVÖK’ünü önemli oranda artırdığını görmekteyiz

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!