Zorlu Enerji 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (09.11.2017)

Zorlu Enerji 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi

3Ç17 Finansal Sonuçlar – Olumlu

Potansiyel Getiri: %-5

Güçlü FVAÖK ve yüksek finansal giderler

 Zorlu Enerji 3Ç17 finansallarında bizim beklentimiz olan 78mn TL’nin altında 27mn TL net kar açıkladı. Tahminimiz ile gerçekleşme arasındaki sapma büyük ölçüde tahminlerimizin üzerinde gerçekleşen finansal giderler ve vergi giderlerinden kaynaklanmaktadır. Şirket 3Ç16’da 67mn TL net zarar açıklamıştı. Şirket için konsensus tahmini bulunmuyordu.
 Zorlu Enerji’nin FVAÖK’ü yıllık bazda %125 artarak 3Ç17’de 264mn TL’ye yükseldi. Artışta Osmangazi elektrik dağıtım bölgesinin katkısının yanısıra, artan kurulu güç ve TL’deki değer kaybı etkili oldu.
 Zorlu Enerji 3Ç17’de 104mn TL net finansal gider kaydetti (3Ç16: 154mn TL).

Olumlu etki bekliyoruz

 Finansallardaki yüksek FVAÖK iyileşmesi ve net kar nedeniyle hisse etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.  Zorlu Enerji’nin 2Ç17 sonundaki 5.49mlr TL olan net borcu 3Ç17 sonunda artarak 5.89mlr TL seviyesine yükseldi. Buna karşın Şirket’in düzeltilmiş net borç/FVAÖK oranı 2Ç17 sonundaki 9.3x’ten 3Ç17 sonunda 7.9x seviyesine düştü.
 Zorlu Enerji için tahminlerimizi gözden geçireceğiz.

Raporun tamamı için tıklayın.