Yataş Hisse Yorumu / Yatırım Finansman – (3.05.2024)

Araştırma Başlangıç Raporu

Tavsiye: Endeks Üzerinde Getiri
Hedef Fiyat: 68,00 TL
Hisse Fiyatı: 32,70 TL
Getiri Potansiyeli: %108

Tüketim Sektörüne Yönelik Cazip Bir Yatırım

YATAŞ, gelirlerinin yaklaşık %90’ını iç pazardan elde eden lider mobilya ve uyku ürünleri üreticisi ve perakendecisi olarak, 2012-2022 yılları arasında perakende mağaza ağındaki hızlı genişleme sayesinde yıllık USD bazında ortalama %15 gelir büyüme hızı elde ederek cirosunu 2012 yılında 104 milyon dolar’dan 2022 yılında 406 milyon dolara yükseltmeyi başarmıştır. Sektördeki sağlam temel dinamikler göz önüne alındığında, 2027 yılına kadar çift haneli döviz bazında büyüme temposunun korunmasını bekliyoruz (2022-2027 ortalama tahminimiz %14). 2023 yılı ilk 9 aylık sonuçlarında SAP yazılım geçişinin ve deprem felaketinin geçici olumsuz etkileri nedeniyle açıklanan zayıf sonuçlar, hissenin son 12 ayda BIST100’e kıyasla -%51 daha kötü performans göstermesinde temel etken olmuştur. Hem 4Ç’23 hem de 2024T’de sonuçlarda bir toparlanma görmeyi bekliyoruz. Hisseler, 2024T tahminimize göre (enflasyon muhasebesi etkileri hariç) 2,6x FD/FAVÖK çarpanından işlem görüyor ve bu da küresel benzerlerine göre %66 iskontoya işaret ediyor. YATAS hissesini Endeks Üzeri Getiri tavsiyesi ve %108 yükseliş potansiyeli taşıyan 68,0 TL hedef fiyat ile araştırma takip listemize ekliyoruz.

Modern mobilya perakende sektörü için güçlü talep görünümü

Türkiye, kentleşme, yeni hane halkı oluşumu (yeni evlilikler ve boşanmalar) ve göç nedeniyle mobilya perakendeciliği için güçlü bir büyüme potansiyeli sunmaktadır. Perakende pazarında, verimsiz geleneksel yerel mağazalar/üreticiler Pazar payı kaybederken, modern/ulusal markalara doğru artan bir eğilim görüyoruz. Düşük hane halkı borcu nedeniyle Türk tüketicilerin finansal sıkılaşma döneminde büyük ölçüde dayanıklı kalabileceğine inanıyoruz, bu da yüksek faiz döneminde aşağı yönlü riskleri sınırlıyor. Kentsel dönüşüm projeleri, güçlü turizm sektörü ve yenileme döngüsü, sektör için gelir artışının diğer itici güçleridir.

TL’nin reel değer kazanımı sektör için marj görünümünü destekliyor

YATAŞ’ın tarihsel ortalama brüt marjı %40 civarındayken, bu oran 9A23’te %33’e gerilemiştir. Ciro büyümesindeki toparlanma, TL’nin nispeten istikrarlı görünümü ve olumlu hammadde fiyatları sayesinde marjlarda iyileşme görmeyi bekliyoruz. YATAŞ’ın 2023 yılı ilk 9 ayında %12,1 seviyesinde olan FAVÖK marjının, 2024T’de %14,0 ve 2025T’de %14,7 ile normalleşmesini bekliyoruz (taihsel ortalama yaklaşık %16).

TMSF kontrolündeki mobilya markalarının potansiyel satışının ardından rekabet ortamı daha elverişli hale gelebilir

TMSF kontrolündeki şirketlerin (Erciyes Anadolu Grubu) maliyet enflasyonunu satış fiyatlarına yansıtmakta daha yavaş davranması nedeniyle mobilya markaları arasındaki fiyat rekabeti son dönemde yoğunlaşmıştır. Bu şirketlerin önümüzdeki dönemde özel sektör yatırımcılarına satılması durumunda, rekabet ortamının daha rasyonel hale gelmesini bekliyoruz. Erciyes Anadolu’nun bazı iştiraklerinin satış sürecini başlattığını ve haber akışının Yataş için de bir katalizör olabileceğini not ediyoruz.

Uluslararası genişleme fırsatı

Yurtdışındaki franchise mağazaları Yataş’ın toplam satış alanının 3Ç’23 itibariyle %15,4’ünü temsil etmektedir. Rusya, Almanya, ABD ve Orta Doğu bölgesini kilit büyüme pazarları olarak gören şirket, yurtdışı pazarlarda online kanal üzerinden de büyümeyi hedefliyor. Uluslararası gelirlerin payı, Avrupa’daki yavaşlamanın bir sonucu olarak 2022’de %9,7 ve 2021’de %10,5’ten 9A’23’te %7,6’ya geriledi. Şirketin satış gelirlerindeki ihracat payının 2025T’ye kadar %11’e ve 2027’de %14’e yükseleceğini tahmin ediyoruz.

Sünger üretim kapasitesi 2025 ortasına kadar iki katına çıkacak

 Yataş, sünger tesisinde 1Y25 sonuna kadar 500 bin üniteden 1 milyon üniteye kapasite artırımı yatırımı yapacağını duyurmuştu. Yatırım 470mn TL (TL bazında %18 sabit faizli) uzun vadeli cazip finansman ile desteklenirken, önümüzdeki sene tamamlanmasıyla marjları desteklemesi ve büyüme için alan yaratması bekleniyor.

Riskler

Türkiye ve ihracat pazarlarında beklenenden daha keskin bir yavaşlama, hammadde fiyatlarındaki hızlı artış, yoğunlaşan fiyat rekabeti ve işletme sermayesi yönetimindeki bozulma yatırım durumundaki temel riskler olarak sayılabilir.

Kaynak: Yatırım Finansman