Yataş 2022 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (11.05.2022)

1Ç22 Finansal Sonuçlar – Nötr

AL
Hisse Fiyatı: 14,26 TL
Hedef Fiyat: 16,10 TL
Getiri Potansiyeli: %13

 Piyasa beklentisi ile uyumlu, beklentimizin altında net kar. Yataş yılın ilk çeyreğinde, beklentimiz olan 118 mn TL’nin %26,8 altında ortalama beklentisi olan 85 mn TL ile benzer yıllık bazda %84 artışla 86,7 mn TL net kar açıkladı. Beklentimizin altında gelen net karda, operasyonel karlılığın beklentimizin altında gerçekleşmesi etkili oldu. Genel olarak piyasa beklentileri ile uyumlu gerçekleşen ilk çeyrek finansallarının hisse performansına yansımasını ‘nötr’ olarak değerlendiriyoruz.

 Fiyat artışları ciro büyümesini destekledi. Güçlü iç talep koşulları, yeni Divanev formatının katkısı ve fiyat artışları satış büyümesini destekledi. Net satış gelirleri piyasa ortalama beklentisi olan 1.070 mn TL ve beklentimiz olan 1.165 mn TL ile uyumlu yıllık bazda %114 artışla 1.133 mn TL seviyesinde gerçekleşti.

 Operasyonel kar piyasa ortalama beklentisi ile uyumlu, beklentimizin ise altında kaldı. Yataş 1Ç22’de, beklentimiz olan 166 mn TL’nin %10,8 altında piyasa ortalama beklentisi olan 144 mn TL ile uyumlu, yıllık bazda %96,5 artışla 148 mn TL FAVÖK açıkladı. 1Ç22’de %13,1 FAVÖK marjı kaydedilirken, bu rakam piyasa beklentisinin 0,4 puan altında bir gerçekleşmeye işaret ediyor. Önemli orandaki maliyet artışlarına rağmen, faaliyet giderlerinin/satışlara oranında yıllık bazda kaydedilen 3,4 puanlık azalış operasyonel marjları destekledi.

 Net borç yıl sonuna kıyasla arttı. Bilanço tarafında ise, şirketin net borç pozisyonu 1Ç22 sonunda 560,4 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, yıl sonuna göre ise %84,5’lik artış yaşandı (2021: 303,8 mn TL, 2020: 68 mnTL, 2019:183 mn TL). Artan işletme sermayesi ihtiyacı ve yatırım harcamaları net borçtaki artışta etkili oldu. Yataş ilk çeyrekte, yurt içinde 41 mağaza açılışı gerçekleştirerek 611 mağaza sayısına ulaştı (Enza Home: 235, Yataş Bedding: 302, Divanev: 66, Outlet: 8). 2021 sonunda şirketin yurt içinde sahip olduğu toplam mağaza sayısı 570 seviyesinde bulunuyordu (Enza Home: 230, Yataş Bedding: 278, Divanev: 62). Şirket bu dönemde yurt dışı operasyonları tarafında ise toplam satış noktasını 126’ya yükseltti (2020 sounda 119). Yurtdışı tarafında toplam 126 satış noktasının 69’u Enza Home, 56’sı Yataş Bedding ve 1 Divanev olarak hizmet veriyor.

 Hedef fiyatımızı koruyor, tavsiyemizi AL’dan TUT’a çekiyoruz. Bazı hammaddelerin arzında yaşanan sıkıntılar ve TL’nin değer kaybı nedeniyle maliyet baskısının devam ettiğini izliyoruz. Şirket’in çeşitli ürün portföyü, faaliyet giderlerinin sıkı yönetimi ve maliyet artışlarının fiyatlara yansıtılabileceği varsayımı altında 2022 için FAVÖK marjında önemli oranda bir daralma öngörmüyoruz. İlk çeyrek finansal sonuçlarının ardından Yataş için 12 aylık hedef fiyatımız olan 16,10 TL’yi koruyor, sunduğu sınırlı getiri potansiyeli doğrultusunda ‘AL’ olan tavsiyemizi TUT’a çekiyoruz.

Kaynak: Halk Yatırım