Yapı Kredi Bankası Hisse Yorumu / Şeker Yatırım – (11.01.2023)

Rakiplerinin üzerinde maddi özkaynak karlılığı

Öneri: AL
Kapanış Fiyatı: 10.12 TL
Hedef: 15,00 TL
Getiri Potansiyeli: %48

Bankanın dijitalleşmenin yardımıyla yeni müşteri edinme ve penetrasyon ile gelir yaratma kapasitesini, TL likiditede rakiplerinin üzerinde iyileşmeyi, ödeme sistemleri desteği ile güçlü komisyon geliri performansını, kısa vadeli TL kredilerdeki güçlü pazar payı kazanımlarını ve rakip ortalamasının üzerinde kredi karşılıklarını göz önünde bulundurarak AL olan önerimizi koruyoruz. Bankanın maddi özkaynak karlılığı %54,9 oranında olup rakipleri arasındaki en yüksek seviyedir.

Gelişmiş içsel derecelendirme metodunun pozitif etkisi ve yüksek iç sermaye üretimi kapasitesi ile olası kur şoklarına karşı korunaklı. Sermaye yapısı TL’deki olası değer kayıplarına karşı göreceli korunaklı olup, sermaye yeterlilik rasyosu %20,4 seviyesindedir ve yasal gerekliliğin 560 baz puan üzerindedir.

Bankanın net karının 2023 yılında 2022 yılına göre %22 oranında daralmasını bekliyoruz. 13,25 TL olan hedef fiyatımızı 15,00 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %48 artış potansiyeli bulunmaktadır. “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2023T 2,0x F/K (Benzerlerine göre %22 iskontolu) ve 0,5x F/DD çarpanlarıyla ve %28,3 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Ücret ve komisyon gelirlerinin faaliyet giderlerini karşılama oranı %82,6 olup rakip ortalaması olan %60,7 seviyesinin üzerindedir.

Aktif-pasif vade farkı kısa olan ve görece yüksek getirili kredi portföyüne sahip olan banka marj gelişiminde avantajlıdır. Ancak Tüfe endeksli tahvillerin özkaynaklara oranı %81 olup özel bankalar arasındaki en yüksek seviyededir. Marj gelişiminin enflasyona duyarlılığı görece yüksektir. Olumlu tarafta ise TL mevduat ağırlığı %60 seviyesinin üzerindedir ve olası maliyet artışlarına karşı korunaklı bir yapı sunmaktadır. 2022 yılında yüksek getirili tüketici kredilerindeki sektör üstü büyüme stratejisinin marjları orta vadede desteklemesini bekliyoruz.

Toplam karşılık oranı %5,8 seviyesinde olup özel bankalar arasındaki en yüksek orandır. 2022 yılında Grup 2 kredilerdeki artış oranı %22 seviyesindedir ve rakipleri arasındaki en yüksek seviyededir ve aktif kalitesinin korunmasında risk unsurudur. Beklentimizden daha olumsuz seyreden TL fonlama maliyetleri hisse performansında olumsuz etki yapabilir.

Kaynak: Şeker Yatırım