Yapı Kredi Bankası 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (5.02.2024)

Beklentilerin üzerinde

Tavsiye AL
Hedef fiyat (TL) 32.28
Artış potansiyeli (%) 45%
Önceki Tavsiye AL
Önceki hedef fiyat (TL) 32.28

Yapı Kredi Bankası 4Ç23 solo finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde 19,307 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %21 düşüş). Açıklanan net kar rakamı bizim 15,600 milyon TL olan tahminimizin ve 16,025 milyon TL olan piyasa beklentisinin %24 ve %20 üzerinde gerçekleşmiş oldu.

Bankanın 12 aylık karı 68,009 milyon TL olup geçen yıla göre %29 oranında artmıştır. Ortalama maddi özkaynak karlılığı 2022’deki %57’den %45 seviyesine gerilemiştir (Bütçe:>%30) ve şu ana kadar finansallarını açıklayan bankalar arasındaki en yüksek seviyededir. Enflasyon etkisinden arındırıldığında ise %14,5 seviyesinde ve bütçenin hafif üzerinde gerçekleşmiştir.

Çekirdek bankacılık gelirleri ve diğer bankacılık gelirleri beklentimizden kuvvetli, kredi karşılıkları ise beklentimizin hafif üzerinde gerçekleşmiştir.

Banka yönetimi 2024 yılı için operasyonel bütçesini açıklamıştır orta %30 seviyesinde özkaynak karlılığı öngörmektedir (Şeker: %35,4). 2023 yılında %14,5 seviyesinde gerçekleşen enflasyona göre düzeltilmiş maddi özkaynak karlılığında 2024 yılında iyileşme beklenmektedir. Makro tarafta %3-3,5 büyüme ve %40 Tüfe beklenmektedir. Tüfe endeksli kağıtları değerlemede %40 oranı kullanılacaktır.

1) TL kredilerde reel büyüme (Şeker: %41), YP kredilerde düşük tek haneli büyüme (Şeker: %2),

2) Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş marj: >%4,5 (Şeker: 60 baz puan iyileşme),

3) Komisyon gelirlerinde >%80 büyüme, (Şeker: %50),

4) Faaliyet giderlerinde <%80 artış (Şeker: %45 artış),

5) Aktif kalitesi tarafında net kredi riski maliyetinin 14 baz puandan 100 baz puan seviyesine yükselmesi modelleniyor. (Şeker: 150 baz puan).

Bankanın 2024 yılı için TL kredilerde reel büyüme beklentisi rakiplerine göre daha iyimserdir. Orta-30% özkaynak karlılığı bütçesi bizim beklentilerimizle uyumludur. Banka için 2024 yılında %14 kar artışı modelliyoruz.

Hisse için pozitif bir etki bekliyoruz. 32,28 TL olan hedef fiyatımızın %45 artış potansiyeli bulunmaktadır. “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2024T 2,4x F/K (Benzerlerine göre %19 iskontolu) ve 0,73x F/DD çarpanlarıyla ve %35,4 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Net faiz marjı rakiplerinin üzerinde. Kümülatif bazda swap maliyetlerine göre düzeltilmiş marjlar yılık bazda 371 baz puan zayıflayarak %5,4 seviyesine gerilemiştir ve bütçe beklentisi >5% seviyesinin ve rakiplerinin üzerindedir. 2024 yılında marjların >%4,5 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

Kaynak: Şeker Yatırım