Yapı Kredi 2022 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (5.05.2022)

“Yapı Kredi Bankası’nın 1Ç2022 Net Dönem Karı 7,3 Milyar TL ile Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti…”

Öneri : “AL”
Kapanış Fiyatı: 4,87 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 8,20TL

Yapı Kredi Bankası’nın 1Ç2022’deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %104, yıllık ise %400 oranında artarak 7.258mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 6.088mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 6.112mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Net faiz gelirleri ile net ücret ve komisyon gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi tahminimizdeki sapmada etkili olmuştur.

Kredi mevduat makasındaki genişleme ve %35 ile değerlenen yaklaşık 72 milyar TL’lik TÜFE endeksli tahvillerin 1,6mn TL ek olumlu katkısıyla birlikte Banka’nın net faiz gelirleri çeyreksel bazda %29,2 oranında artarak 10,17 milyar TL’ye yükselmiştir. Net ücret ve komisyon gelirleri de %23,1 oranında artarak 2,58 milyar TL’ye çıkmış ve karı desteklemiştir. Bunlara ilaveten, yüksek kur artışları kaynaklı olarak 2021 yılının son çeyreğinde çok yüksek karşılık giderleri oluşmasının ardından ilk çeyrekte karşılık giderlerinde %49,2 oranında düşüş gözlemiş ve bu kalemden gider 2,96 milyar TL’ye gerilemiştir. Net kara, operasyonlar giderlerinin %7,8 oranında düşmesi ve iştirak gelirlerinin %50,3 oranında artması da ek katkı sağlamıştır. Öte yandan, düşen swap maliyetlerine (1.860mn TL’den 1.496mn TL’ye) karşın döviz cinsinden takip edilen karşılıkların korunmasına bağlı kurlardaki bir önceki çeyreğe göre daha düşük artış nedeniyle ticari kar %59,2 oranında düşerek 1,32 milyar TL’ye gerilemiştir. Kurlarda alım – satım arasındaki marjların açılmasının sağladığı olumlu katkı ise devam etmiştir.

Banka’nın özsermaye karlılığı %41,0 ile önceki çeyreklerin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Aktif karlılık da %3,7’ye yükselmiştir.

Yapı Kredi Bankası’nın hedef hisse fiyatını, tahminlerimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonlar ile piyasa çarpanındaki güncellemeye bağlı olarak 6,25TL’den 8,20TL’ye çıkartıyoruz. Yapı Kredi Bankası için daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım