Yapı Kredi 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Vakıf Yatırım – (05.02.2020)

4Ç19 Finansal Sonuçları

Kısa Vadeli Öneri: Endeks Üzeri Getiri
Kapanış Fiyatı (TL) 3,03
Hedef Fiyat (TL) 3,38
Uzun Vadeli Öneri TUT

Beklentilerin üzerinde net kar

Yapı Kredi Bankası, 4Ç19 için bizim (+%105) ve piyasa tahminlerinin (+%98) üzerinde 263 mn TL net kar açıklarken, bankanın net karında çeyreklik bazda karşılık (+%53) ve faaliyet (+%36) giderlerinde gözlenen artışa bağlı %73,0 gerileme gözlendi. Tahminlerimizin üzerinde gerçekleşen çekirdek gelirler ve diğer faaliyet gelirleri net kar beklentimizde yukarı yönlü sapmaya neden oldu. Bankanın 2019 sonunda Takipteki Krediler Oranı (TKO) %7,6’ya ulaşırken, olumlu seyreden çekirdek gelirlere karşın karşılık giderlerinde önemli derecede artış ile özkaynak karlılık oranı %13,5’den %9,0 düzeyine geriledi. Finansallar ile birlikte 2020 hedeflerini açıklayan banka, takipteki kredi girişlerinde ve tahsilatlarda iyileşme sonucunda TKO’yu yaklaşık %7,0 düzeyinde beklediğini, orta/düşük onlu seviyelerde maddi özkaynak karlılığı hedeflediğini açıkladı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen 4Ç finansal sonuçlarının banka hisselerinin performansına pozitif yansımasını bekliyoruz. Yapı Kredi Bankası için 3,18 TL olan hedef fiyatımızı 3,38 TL’ye güncellerken, Uzun Vadeli “AL” olan önerimizi ”TUT” olarak revize ediyoruz.

• TL mevduat büyümesi sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti – Bankanın yılın son çeyreğinde TL mevduat büyümesi %9,6 ile sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşirken, YP mevduat hacmi ise aynı dönemde %2,7 daralma gösterdi. Böylece bankanın toplam mevduat hacmi 2019 yılında bir önceki yıla göre %10,0 artış kaydetti. Diğer yandan, 4Ç’de çeyreksel %5,6 artış gösteren kredi büyümesi 2019 yılının tamamı için %13,5 ile banka yönetimi tarafından hedeflenen %15,0 düzeyine yakın gerçekleşirken, YP krediler ise 4Ç’de de daralmaya devam ederek yılın tamamı için sektör ortalamasının bir miktar üzerinde %13,4 oranında küçülme gösterdi.

• Çekirdek gelirler tahminlerimizi aştı – 4Ç’de bankanın muhasebe politikasındaki değişimin de etkisi ile net faiz gelirleri çeyreksel %3,0 oranında azalırken, komisyon gelirleri ise aynı dönemde %18,0 düzeyinde artış kaydetti. Diğer yandan, özellikle mevduat maliyetlerindeki gerilemesini katkısı ile 4Ç’de kredi-mevduat makasındaki devam eden pozitif seyir bankanın net faiz marjı için destekleyici oldu. Bankanın son çeyrekte beklentimizin altında gerçekleşen swap giderlerinin de etkisi ile daha düşük seviyede oluşan net ticari zararı, çekirdek gelir tahminimizde yukarı yönlü sapmaya neden oldu. Ayrıca bankanın 4Ç’de tahsilatlardan elde ettiği gelirlerin beklentilerimizi aşması da diğer faaliyet gelirlerine olumlu (ç/ç:+%90) yansıdı. Son çeyrekte Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından bankaya verilen 187 mn TL (%25 indirimli 140 mn TL) para cezası için karşılık ayırması da faaliyet giderlerinde beklentimizin üzerinde artış getirdi.

• TKO %7,6’ya ulaşırken, karşılık oranı %62,5’e geriledi – Bankanın 4Ç’de riskli krediler için adımlar atması sonucunda yakın izlemedeki krediler karşılık oranı %11’den %13’e ulaşırken, kayıt silmenin de (817 mn TL) etkisi ile takipteki krediler karşılık oranı %63,1’den %62,5 düzeyine geriledi. Diğer yandan, bankanın takipteki krediler oranı ise artan intikaller ile %7,6 düzeyine ulaştı. 2020 yılında yavaşlamasını beklediğimiz intikaller iler birlikte bankanın aktif kalitesinde iyileşme öngörüyoruz. Öte yandan, 4Ç’de bir önceki çeyreğe göre 68 bp artan risk maliyetinde de 2020’de kademeli düşüş öngörümüzün bankanın karlılığını olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz.

• Banka 2020 yılı hedeflerini açıkladı – 2020 yılında yüksek onlu (%17-18) seviyelerinde TL kredi büyümesi hedefleyen Yapı Kredi Bankası, YP kredi hacminde ise hafif daralma öngörmektedir. Banka 2020 yılında devam eden yeniden fiyatlama çabaları ve etkin aktif-pasif yönetimi sonucunda net faiz marjında genişleme (=>%3,7) hedeflerken, regülasyon değişiklikleri nedeniyle komisyon gelirlerinde tek haneli seviyelerde büyüme tahmin etmektedir. Ayrıca banka yönetimi 2020’de yasal maliyetlerdeki artışın etkisi ile faaliyet giderlerinde orta onlu seviyelerde büyüme beklemektedir. Aktif kalitesi tarafında ise, takipteki kredi girişlerinde ve tahsilatlarda iyileşme sonucunda Takipteki Krediler Oranı’nı (TKO) yaklaşık %7,0 düzeyinde beklerken, karşılık oranlarında süren ihtiyatlı yaklaşım ile risk maliyetinin 225 bp civarında gerçekleşeceği öngörülmektedir. Banka ayrıca, 2020’de orta/düşük onlu seviyelerde maddi özkaynak karlılığı hedeflemektedir.

• Değerleme ve öneri – Bankanın 2020 yılsonu beklentilerini paylaşmasının ardından risk maliyeti tahminimizde yaptığımız aşağı yönlü revizyon sonucunda Yapı Kredi Bankası için 2020 yıl sonu net kar tahminimizi 5,4 mlr TL’den 6,1 mlr TL’ye revize ediyoruz. Bu revizyon ardından banka için 3,18 TL olan hedef fiyatımızı 3,38 TL’ye yükseltirken, sınırlı yükselme potansiyeli nedeniyle Uzun Vadeli “AL” olan önerimizi “TUT” olarak güncelliyoruz. Banka için kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimizi ise koruyoruz. Son 1 aylık dönemde banka hisseleri, BIST-100 endeksine göre %16,1, bankacılık endeksine göre ise %8,8 oranında pozitif ayrıştı.