Vestel Beyaz Eşya 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (1.11.2022)

3Ç22 Finansal Sonuçları

Öneri Yok

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2022/09 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %8,9 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %109,7 artışla 8.2 milyar TL olmuştur. 2022 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %88,1 artışla 21.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %36,3 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %57,5 artışla 674.7 milyon TL olmuştur. 2022 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %61,5 artışla 2.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 582 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 272 baz puan düşüşle %8,2 olmuştur. 2022 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 201 baz puan düşüşle %12,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %74,96 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %37,6 düşüşle 173.5 milyon TL olmuştur. 2022 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %30,2 artışla 1.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net borcu 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %67,7 artışla 4.1 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 3Ç22’de 8.266 mn TL satış geliri (kons: 7.925 mn TL), 675 mn TL FAVÖK (kons: 745 mn TL) ve 173 mn TL net kar (kons: 326 mn TL) açıklamıştır. 3Ç22’de toplam satış gelirlerinin %74’ünü (3Ç21: % 78) oluşturan uluslararası satış gelirleri yıllık %101 artışla 8.226 milyon TL olurken, yurtiçi satış gelirleri %134 yükselişle 2.139 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yurtiçi beyaz eşya pazarında 3. çeyrekte %1’lik hafif büyüme görülmüştür. 9A22’de ise pazar %5 daralmıştır. 2. Çeyrekte perakende satışların %4 büyümesi sonrası, Temmuz-Ağustos döneminde enflasyonist baskılar nedeniyle talep %18 daralmıştır. Avrupa Bölgesi’nde pazar, ekonomik belirsizlikler, yüksek enflasyon ve azalan tüketici güveni nedeniyle 3. çeyrekte daha da daralmıştır. EUR/TL’de yıllık değer artışı gelirleri desteklemiştir. TL’deki değer kaybını ve girdi maliyeti enflasyonunu yansıtmak için yerel piyasada fiyat ayarlamaları yapılmıştır. 3Ç’de enerji ve işçilik maliyetlerinde daha fazla artış (Temmuz’da ücret ayarlaması), daha yumuşak bir talep ortamı yeni ihracat modeli artan lojistik ve iş gücü nedeniyle operasyonel giderler/satışlar oranındaki artış maliyetler yükselen hammadde maliyetleri sonrası, FAVÖK marjı 3Ç21’deki %10,9 ve 2Ç22’deki %14,0’e kıyasla 3Ç22’de yıllık ve çeyreklik olarak %8,2 olarak gerçekleşmiştir. 3Ç22’de şirket 17 milyon TL net finansal gelir 32Ç21: +16 milyon TL) ve 33 milyon TL ertelenmiş vergi geliri elde etmiştir. Böylelikle şirket yıllık %38 azalışla 173 milyon TL net kar açıklamıştır. Hisse 2022 yılı beklentilerine göre 5,0x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Şirketin finansal sonuçlarının hisse üzerindeki etkisini sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım