Vestel Beyaz Eşya 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Ak Yatırım – (1.11.2022)

3Ç22 Bilanço Değerlendirmesi

Endeksin Üzerinde Getiri
Cari Fiyat: 9,38TL
12-ay Fiyat Hedefi: 12,60TL

Beklentilerin altında

– Vestel Beyaz 3Ç22’de beklentilerin altında 173mn TL net kar (-%35 YoY) açıkladı (AK tahmini: 338mn TL ve Piyasa: 326mn TL). Beklentimizin altında gerçekleşen operasyonel karlılık ve artan kur ve faiz giderleri net kar tarafında görülen sapmanın temel sebepleri oldu.

– 3Ç22 satış gelirleri beklentilerin hafif üzerinde yıllık %110 artışla 8,23 milyar TL oldu (Ak Yatırım: 7,85mlyr TL; Piyasa: 7,93mlyr TL). Vestel Beyaz’ın Türkiye satış gelirleri (3Ç22 ciro payı: %26; 3Ç21 ciro payı: %23) yıllık %134 artış gösterdi. İç pazardaki fiyat artışları büyümeyi destekledi. Şirketin toptan satışları yıllık bazda sınırlı 1% artış gösterdi. Diğer yandan perakende kanalında satışlar Temmuz-Ağustos döneminde %18 geriledi. Bu durum önümüzdeki dönemde şirketin yaptığı satışlarda muhtemel zayıflığa işaret ediyor. İhracat gelirleri ise düşük çift haneli hacim artışı neticesinde avro bazında %12 artış gösterdi. Şirketin sene başında devreye aldığı yeni ihracat modelinde daha yüksek fiyatlarda ürün sattığı düşünüldüğünde ihracat gelirlerindeki karşılaştırılabilir artışın yaklaşık %6-7 seviyesinde olduğunu tahmin ediyoruz. Avro bazında yatay kalan ürün fiyatları ve özel markları ürünlerin toplam satışlar içerisinde artan payı ihracat cirosundaki artışı sınırlamış gözüküyor (hacim tarafındaki güçlü büyüme değerlendirildiğinde).

– 3Ç22 FAVÖK beklentilerin altında yıllık bazda %57’lik artışla 675mn TL’ye yükseldi ve beklentilerin altında gerçekleşti (Ak Yatırım: 745mn TL; Piyasa: 745mn TL). FAVÖK marjı artan girdi maliyetleri, ücretler, nakliye giderleri neticesinde yılık 2,7 puan düşüşle%8,2 oldu. Şirket, girdi maliyetlerindeki düşüşün 4Ç22’de karlılığını olumlu etkilemesini bekliyor.

– İşletme sermayesinin satışlara oranı 2Ç22’deki %11,9’dan 3Ç22’de %8,2’ye geriledi. Azalan ticari alacak vadeleri ve hacim artışının getirdiği daha hızlı stok döngüsü işletme sermayesi ihtiyacını olumlu etkilemiş gözüküyor. Net işletme sermayesinde görülen iyileşmeye bağlı olarak şirketin serbest nakit akışı 1711mn TL oldu. Diğer yandan, şirketin Vestel Elektronik’ten (VESTL TI) ticari olmayan net alacakları 2210mn TL seviyesine yükseldi (2Ç22 net alacaklar: -2,4mn TL). Şirketler arasında grup içi fon kullanımı dönemsel olarak gerçekleşebiliyor. Şirketin ticari olmayan alacakları ile düzeltilmiş net borcu, güçlü nakit yaratımı neticesinde 1911mn TL’ye geriledi (2Ç22 net borç: 2457mn TL).

Yorum: Beklentilerin altında kalan sonuçlara piyasa tepkisinin hafif negatif olmasını bekliyoruz. Mevcut tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmedik. Hisse başı 12,6TL hedef fiyatla ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ tavsiyemizi koruyoruz. Şirketin mevcut değerlemesinin beklentilerin altında kalan sonuçları büyük ölçüde yansıttığını düşünüyoruz. Şirket, 2023 tahminlerimize göre 3,0x FD/FAVÖK çarpıyla global benzerlerine %35 iskonto ile işlem görüyor.

Kaynak: Ak Yatırım