Vestel Beyaz Eşya 2022 2. Çeyrek Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (8.08.2022)

2Ç22 Finansal Sonuçları

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2022/06 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %39,4 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %72,6 artışla 7.6 milyar TL olmuştur. 2022 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %76,6 artışla 13 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %23,6 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 54,1 artışla 1.1 milyar TL olmuştur. 2022 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %62,9 artışla 1.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 179 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 169 baz puan düşüşle %14,0 olmuştur. 2022 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 124 baz puan düşüşle %14,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %20,99 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %34,3 artışla 693 milyon TL olmuştur. 2022 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %53,0 artışla 1.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net borcu 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %10,3 düşüşle 2.5 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 2Ç22’de 7.552 mn TL satış geliri (kons: 7.403 mn TL) 1.059 mn TL FAVÖK (kons: 1.047 mn TL) ve 693 mn TL net kar (kons: 564 mn TL) açıklamıştır. 2Ç22’de toplam satış gelirlerinin %69’unu (2Ç21: %76) oluşturan uluslararası satış gelirleri yıllık %58 artışla 5.227 milyon TL olurken, yurtiçi satış gelirleri %120 yükselişle 2.356 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Devam eden enflasyon baskıları ve geçen seneki baz etkisi kaynaklı yurtiçi toptan beyaz eşya pazarı 2. çeyrekte %7 daralmıştır. Perakende satışlar ise, Nisan-Mayıs döneminde artan döviz kuru oynaklığı ve enflasyon karşısında tüketicilerin talebini öne çekmesiyle %15 artış kaydetmiştir. Avrupa Bölgesi pazar talebi, geçen yılki güçlü çeyreğin yanı sıra makro ve jeopolitik ortam nedeniyle %8 azalmıştır. 2. çeyrekte tüm Avrupa pazarlarında talep düşmüştür. EUR/TL’deki önemli ölçüdeki artış, gelir artışını desteklemiştir. Yurtiçi piyasada TL’deki değer kaybını ve girdi maliyeti enflasyonunu yansıtan fiyat düzenlemeleri yapılmıştır. FAVÖK marjı 2Ç21’deki %15,7 ve 1Ç22’deki %15,8’e kıyasla 1Ç22’de petrol fiyatlarındaki artış kaynaklı özellikle plastik malzemeler olmak üzere hammadde maliyetlerindeki yükseliş sonrası %14 olarak gerçekleşmiştir. Artan lojistik maliyetleri ve yüksek enflasyon, düşük marjların diğer nedenleri olarak sayılabilir. 1Ç22’de şirket 108 milyon TL net finansal gelir (2Ç21: -106 milyon TL) ve 136 milyon TL ertelenmiş vergi geliri elde etmiştir. Böylelikle şirket yıllık %34 artışla 693 milyon TL net kar açıklamıştır. Hisse 2022 yılı beklentilerine göre 5,0x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Şirketin finansal sonuçlarının hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım