Hektaş 2022 2. Çeyrek Bilanço Analizi / Deniz Yatırım – (8.08.2022)

FAVÖK ve net karda güçlü artış

Değerlendirme: Sınırlı Olumlu

Öneri: TUT
Mevcut Fiyat (TL) 38.70
Hedef Fiyat (TL) 41.80
Getiri Potansiyeli (%) 8.0%

Hektaş Ticaret, 2Ç22’de 1.452 milyon TL satış geliri (Deniz Yatırım: 1.315 milyon TL), 507 milyon TL FAVÖK (Deniz Yatırım: 435 milyon TL) ve 214 milyon TL net kar (Deniz Yatırım: 208 milyon TL) açıkladı. Hektaş’a ilişkin piyasa beklentisi bulunmuyor. Net borçta yaşanan artışa karşılık 2Ç22’de operasyonel sonuçların yıllık bazda güçlü büyüme kaydetmesi dolayısıyla sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu etki yapabileceği beklentisindeyiz.

■ Hektaş Ticaret, 2Ç22’de satış gelirlerini yıllık bazda %215 artış ile 1.452 milyon TL seviyesine yükseltmiştir. Satış gelirlerinin yükselmesinde birim fiyatlarda artış etkili olmuştur.

■ 2021 yılının ilk yarısında 83.023.536 kg seviyesinde gerçekleşen satış miktarı, 2022 yılının aynı döneminde 75.581.433 kg’ye gerilemiştir.

■ 2Ç22’de satış gelirlerinin %3,1’i ihracat kanalıyla gerçekleşmiştir (2Ç21: %6,3, 1Ç22: %3,5).

■ Şirket’in 2Ç22 FAVÖK rakamı yıllık bazda %411 artış ile 507 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2Ç22’de FAVÖK marjı da yıllık bazda 13,4 puan artarak %34,9 seviyesine yükselmiştir.

■ Şirket’in net kar rakamı 2Ç22’de, yıllık bazda %665 artışla 214 milyon TL olarak gerçekleşmiştir (2Ç21: 28 milyon TL). 110 milyon TL seviyesinde kaydedilen net finansman gideri net karı baskılamıştır.

■ Mart 2022 sonunda 3.136 milyon TL olan Şirket’in net borcu, Haziran 2022 sonunda 4.730 milyon TL’ye yükselmiştir. Net borçta yaşanan artışa karşılık FAVÖK rakamında büyümeye bağlı olarak net borç/FAVÖK rasyosu Mart 2022 sonunda 3,8x iken Haziran 2022 sonunda da 3,8x seviyesinde kalmıştır.

Genel değerlendirme: Hektaş’ı, tarım sektöründe faaliyet göstermesi, güçlü büyüme hikayesi ve yeni alanlarda faaliyetini genişletmesi dolayısıyla uzun vadede beğenmeye devam ediyoruz. İkinci çeyrek finansallarının ardından tahminlerimizde yukarı yönlü revizyon ve benzer şirket çarpanları modelimizi güncellememiz neticesinde Hektaş için 12-aylık hedef fiyatımızı 24,80 TL’den 41,80 TL’ye yükseltiyoruz. Ancak sunduğu sınırlı yükseliş potansiyeli dolayısıyla “Gözden Geçiriliyor” olan önerimizi TUT olarak belirliyoruz. Hisse, yıl başından itibaren BIST 100 Endeksi’nin %76 üzerinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 51,4x F/K ve 30,9x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Kaynak: Deniz Yatırım