Vestel Beyaz Eşya 2022 2. Çeyrek Bilanço Analizi / Deniz Yatırım – (8.08.2022)

Ertelenmiş vergi geliri net karı destekledi

Değerlendirme: Sınırlı Olumlu

Vestel Beyaz Eşya 2Ç22’de 7.552 milyon TL satış geliri (Konsensus: 7.403 milyon TL / Deniz Yatırım: 7.290 milyon TL), 1.059 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 1.047 milyon TL / Deniz Yatırım: 1.048 milyon TL) ve 693 milyon TL net kar (Konsensus: 564 milyon TL / Deniz Yatırım: 584 milyon TL) açıkladı. FAVÖK rakamı beklentilerle uyumlu açıklanırken, net kar ertelenmiş vergi gelirinin desteğiyle hem bizim hem de piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Bu çerçevede sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu bir etki yaratacağı düşüncesindeyiz.

■ Vestel Beyaz Eşya’nın 2Ç22’de yurt içi satış gelirleri %120, yurt dışı satışları da %58 büyüme göstermiş olup toplam satışlar yıllık bazda %73 artarak 7.552 milyon TL’ye yükselmiştir. Satış gelirlerinin içindeki yurt içi ve yurt dışı satışların payı sırasıyla %31 ve %69 olarak gerçekleşmiştir.

■ FAVÖK yıllık %54 artışla 1.059 milyon TL seviyesine yükseldi. FAVÖK marjı ise yıllık 1,7 puan azalışla %14,0 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjında yaşanan daralmada operasyonel giderler/satışlar oranındaki artış etkili oldu.

■ 2Ç22’de net kar rakamı yıllık bazda %34 artarak 693 milyon TL seviyesine yükseldi. ■ Şirket 2Ç22’de 480 milyon TL seviyesinde esas faaliyetlerden net diğer gider ve 108 milyon TL seviyesinde net finansman geliri kaydetti.

■ Haziran 2022 sonu itibariyle Şirket’in 2.457 milyon TL net borç pozisyonu bulunmaktadır (Mart 2022 sonu: 2.740 milyon TL). Net Borç/FAVÖK oranı ise Haziran sonu itibariyle 0,8x seviyesindedir.

■ Hatırlatmak gerekirse Şirket, 2020 yıl sonunda 3 yıllık yeni bir yatırım programı açıklamıştı. Yönetim, Manisa fabrikasında yapılacak olan 160 milyon Euro yatırımla bu süre sonunda kapasitenin %52 artmasını planlamaktadır.

Genel değerlendirme: Yurt dışı satışların toplam satışlar içerisindeki yüksek payı, yeni yatırım planı ile kapasitesini arttırması ve yüksek verimliliği olan temettü şirketi olmasına karşılık ekonomilerdeki yavaşlama eğilimi ve olası resesyon senaryosu Şirket açısından önemli bir risk unsuru konumunda bulunuyor. Hisse, yılbaşından itibaren BIST 100 Endeksi’nin %22 gerisinde kalmıştır. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 7,1x F/K ve 5,0x FD/FAVÖK çarpanlarından işlem görmektedir.

Kaynak: Deniz Yatırım