Boğaziçi Beton 2022 2. Çeyrek Bilanço Analizi / Deniz Yatırım – (8.08.2022)

2Ç22 güçlü finansal sonuçlar

Değerlendirme: Olumlu

Boğaziçi Beton, 2Ç22’de 701 milyon TL gelir, 118 milyon TL FAVÖK ve 60 milyon TL net kar açıkladı. 2Ç22 güçlü finansal sonuçlar açıklanması dolayısıyla sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu bir etki yapacağını düşünüyoruz.

■ Toplam satış gelirleri yıllık %189 artışla 701 milyon TL olmuştur. Satış gelirleri çeyreksel bazda ise %84 artmıştır. 2022’nin ilk yarısında yaptığı satış gelirleri, 2021 yılı toplamını geçmiştir.

■ Şirket’in FAVÖK rakamı yıllık bazda %187 artarak 118 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

■ Net kar 2Ç22 döneminde çeyreksel bazda %199, yıllık bazda ise %66 artış göstererek 60 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

■ 2Ç21’de 13 milyon TL net finansman gideri yazan Şirket, 2Ç22 döneminde 3 milyon TL net finansman gideri kaydetmiştir.

■ 1Ç22’de 91 milyon TL olan net nakit pozisyonu varken 6A22 dönemi sonunda 5 milyon TL net borç pozisyonu olmuştur. 2Ç22’de net borç/FAVÖK rasyosu ise 0,0x seviyesinde gerçekleşmiştir (1Ç22: -0,6x).

■ Paylara ilişkin fiyat hareketlerinin Şirket’in finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 29.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla geri alım programı başlatılmasına karar vermiştir. Geri alım yapılan payların sermayeye oranı %2,71454’dür.

■ Hazır beton üretimi ve satışı, ürünün hazırlanışından müşterilere ulaştırılmasına kadar geçen süreç göz önünde bulundurulduğunda bölgesel etkinliğin öne çıktığı bir sektördür. Bu çerçevede değerlendirildiğinde Boğaziçi Beton’un Türkiye geneli için pazar payı yerine, İstanbul ve İstanbul Avrupa Yakası için pazar paylarını göz önünde bulundurmanın sektörün dinamikleri açısından daha anlamlı olduğu değerlendirilmektedir. Özellikle İstanbul ve İstanbul Avrupa Yakası’nda gerçekleştirilen hazır beton üretim ve satış faaliyetleri dikkate alındığında Boğaziçi Beton’un pazarın önde gelen şirketlerinden biri olduğu değerlendirilmektedir. Şirket, özellikle İstanbul’da altyapı ve üstyapı yatırımlarının ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte hazır beton satış hacmini ve pazar payını artırmayı hedeflemektedir.

Genel değerlendirme: Hisse, yıl başından itibaren BIST 100 Endeksi’nin %14 üzerinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 27,6x F/K ve 10,8x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Kaynak: Deniz Yatırım