Vestel Beyaz Eşya 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (21.10.2021)

3Ç21 FİNANSAL ANALİZ

Şirketin 3Ç21 dönemine ilişkin net kârı önceki yılın aynı dönemine göre %23, bir önceki çeyreğe göre %46 oranında azalış ile 278mn TL’ye gerilemiştir. Net satışlar bir önceki üç aylık döneme göre %10’luk azalış ile 3,92mlr TL olmuştur. Hâsılattaki bu azalışın 273,5mn TL’si yurt dışı ve 156,6mn TL’si yurt içi satış gelirlerindeki düşüşten kaynaklanmaktadır. Satılan malın maliyeti bir önceki çeyreğe göre %5’lik azalış ile 3,49mlr TL’ye düştü; ancak yıllık bazda %73 ile oransal olarak hâsılatın üzerindeki maliyet artışı dikkat çekicidir. Maliyetleri detaylı incelediğimizde, ilk madde, malzeme ve ticari mal giderleri kaleminde önceki çeyreğe göre sınırlı düşüş olduğunu gözlemlemekteyiz. Stokların çeyrek bazında %11 artış göstermesi de maliyetlerin düşüşünü sınırlandırmaktadır. Net satışlarda SMM’ye kıyasla daha yüksek oranda azalış yaşanmasından dolayı brüt kâr, 2Ç21 dönemine göre %37 oranında azalarak 438,4mn TL olarak kaydedildi.

Esas faaliyet kârı 2Ç21 dönemine göre %52’lik düşüş ile 296,7mn TL ve FAVÖK %38 oranında azalarak 687,6mn TL’ye geriledi. Finansal gelir/gider dengesinde çeyreksel bazda -105,9mn TL’den -16,4mn TL’ye düşüş olumludur. Kambiyo zararı ve türev finansal araçlar giderindeki azalış finansal gelir/gider dengesini olumlu yönde etkilemiştir. Kârlılık oranlarını incelediğimizde, hem yıllık hem de çeyreklik bazda belirgin düşüş dikkat çekmektedir. Net kâr marjı 3Ç21 döneminde %7,1, EFK marjı %7,6, FAVÖK marjı %10,9 seviyesine gerilemiştir. Nakit ve nakit benzerleri 39,4mn TL’den 118,9mn TL’ye artış göstermiştir ve nakit oran 0,01 puan artarak 0,02 puana yükselmiştir. Likidite oranları nakit oran hariç makul seviyelerde seyretmektedir.

Şirketin döviz cinsi parasal kalemlerinin net finansal pozisyonu belirgin şekilde negatif bölgeye geçmiş olup, türev araçların kullanımı ile YP net varlık pozisyonu üzerindeki olumsuz etki görece sınırlı kalmıştır. Şirketin net ihracatçı konumunun doğal hedge sağlaması döviz kuru riskini sınırlandırmaktır. Açıklanan son bilanço rakamlarına göre şirketin F/K oranı 5,27, PD/DD 2,45, FD/FAVÖK 4,40, FD/Satış 0,70 seviyelerindedir. Dayanıklı tüketim sektörünün çarpanları sırasıyla 5,65, 1,54, 4,69, 0,67 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu bağlamda çarpan analizinin sektöre yakın bir fiyatlamayı işaret ettiğini düşünmekteyiz. Nakit oran makul seviyenin altında ve kısa vadeli borç/toplam borç oranı yüksek seyretmeye devam etmektedir. Cari dönemde düşen satış gelirlerine göre maliyetlerin aynı esnek yapıda bulunmaması net kârı baskılayan temel unsur olarak dikkat çekmektedir. 3Ç21 finansallarını sınırlı negatif olarak değerlendirmekteyiz.

Kaynak: Piramit Menkul