Vestel Beyaz Eşya 2021 12 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (1.03.2022)

4Ç21 Finansal Sonuçları

Öneri Yok

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %25,1 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %45,9 artışla 4.9 milyar TL olmuştur. 2021 yılında bir önceki yıla göre net satışları %71,9 artışla 16.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %106,2 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %21,5 artışla 883.6 milyon TL olmuştur. 2021 yılında bir önceki yıla göre %36,0 artışla 2.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 708 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 361 baz puan düşüşle %18,0 olmuştur. 2021 yılında bir önceki yıla göre 406 baz puan düşüşle %15,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %48,66 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %33,5 düşüşle 413.3 milyon TL olmuştur. 2021 yılında bir önceki yıla göre net karı %14,1 artışla 1.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net borcu 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %5,7 artışla 1.2 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 4Ç21’de 4.910 mn TL satış geliri (kons: 5.004 mn TL), 884 mn TL FAVÖK (kons: 946 mn TL) ve 413 mn TL net kar (kons: 190 mn TL) açıklamıştır. 4Ç21’de toplam satış gelirlerinin %83’ünü (4Ç20: % 81) oluşturan uluslararası satış gelirleri yıllık %50 artışla 4.064 milyon TL olurken, yurtiçi satış gelirleri % 32 yükselişle 903 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Birim satışlar, talepteki normalleşmenin devam etmesi ve geçen yılın güçlü 4. Çeyreği sayesinde neredeyse yatay kalmıştır. Euro/TL kurundaki yıllık bazda önemli artış satış gelirlerindeki yükselişi desteklemiştir. Önceki çeyreklerde alınan fiyatlama önlemlerinin etkisiyle ihracat pazarlarında daha yüksek fiyatlamalar yaşanmıştır. Para birimi ve girdi maliyeti enflasyonunu yansıtmak için iç piyasada ek fiyat artışları olmuştur. Faaliyet marjında çeyreklik bazda önemli iyileşme yaşanmıştır. FAVÖK marjı, 4Ç20’de son derece güçlü olan %21,6’ya kıyasla, çeyrek bazda yaklaşık 700bp artarak 4Ç21’de %18’e ulaşmıştır. TL’deki sert değer kaybının yıllık ve çeyreklik ihracat marjlarına pozitif katkısı olmuştur. Daha yüksek girdi ve lojistik maliyetleri, kısmen daha yüksek ürün fiyatları, maliyet düşürme önlemleri ve verimlilik kazanımları ile dengelenmiştir. Yatırım teşvikleri kapsamında devam eden yatırımlardan 228 milyon TL ertelenmiş vergi geliri elde edilmiştir. Hisse son 12 aylık verilere göre 5,0x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Şirketin finansal sonuçlarının hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım