Vestel 2018 / 12 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (22.02.2019)

4Ç18 Finansal Sonuçlar – Pozitif

Öneri: AL
Hisse Fiyatı: 6,76 TL
Hedef Fiyat: 8,85 TL
Getiri Potansiyeli: %31

 Beklentimizin üzerinde net kar rakamı. Vestel Elektronik, yılın son çeyreğinde, bizim beklentimiz olan 164,0 milyon TL’nin %92,3 üzerinde, 315,4 milyon TL net kar açıklarken, geçen yılın son çeyreğinde 20,1 milyon TL net zarar açıklamıştı. Beklentimizin üzerinde açıklanan net kârda, yüksek operasyonel karlılık geliri etkili oldu.

 Satış gelirleri yıllık bazda %39,2 artış gösterdi. 4Ç18’de net satış gelirleri, bizim tahminimiz olan 4.314 milyon TL’nin %24,8 üzerinde, yıllık %39,2 artarak 5.383 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda artış gösteren satışlarda, iç satış hacminde yaşanan daralmaya karşılık içeride gerçekleşen fiyat artışları; ihracat tarafında ise özellikle artan beyaz eşya satış hacmi ve yükselen Euro/TL etkili oldu. Segment bazında ise, TV ve elektronik satışları 4Ç18’de yıllık %22,4 artışla 3.244 milyon TL; beyaz eşya satışları da yıllık %76,0 artışla 2.139 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin konsolide brüt kar marjı ise 4Ç18’de, yıllık 1,2 puan iyileşme ile %21,0 seviyesinde gerçekleşirken; TV ve elektronik ile beyaz eşya segmenti brüt kar marjları sırasıyla 3,3 artış ve 2,5 puan azalış ile %22,4 ve %19,1 seviyelerine ulaştı.

 FAVÖK marjı beklentilerimizin üzerinde. FAVÖK yılın son çeyreğinde, bizim beklentimiz olan 413,6 milyon TL %45,7 üzerinde, yıllık bazda %114,7 artışla 602,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 4Ç18’de, hem destekleyici hammadde fiyatları hem de zayıf TL’nin etkisiyle, yıllık 3,9 puan yükselişle %11,2 seviyesinde gerçekleşti. Operasyonel olmayan tarafta ise, net kur farkı geliri net karı desteklerken, beklentimizin üzerinde gerçekleşen türev araç gideri ve geçen yılın son çeyreğinin aksine kaydedilen 82,9 milyon TL’lik vergi gideri net kar üzerinde baskı yaratan unsurlar oldu.

 Tavsiyemizi AL olarak sürdürüyoruz. Son çeyrek finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde etkisinin, hem operasyonel karlılık hem de net kar rakamının beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesi dolayısıyla ‘pozitif’ olacağını düşünüyoruz. Sonuçların ardından, makroekonomik tahminlerimizde yaptığımız değişiklik ve risksiz faiz oranını %17,5’ten %16,0’a indirmemiz sonucunda Vestel Elektronik için 12-aylık hedef fiyatımızı 8,35 TL’den 8,85 TL’ye yükseltiyor; tavsiyemizi ise ‘AL’ olarak sürdürüyoruz.