Uygulamalı Operasyonel İç Denetim Eğitimi

Uygulamalı iygulamalı Operasyonel İç Denetim

Amaç: Operasyonel iç denetim metodolojisini olgunlaştırmaya yönelik uygulamalı departman denetimi eğitimi yardımıyla kuruma özgü satın alma, satış, İnsan Kaynakları, finans ve hazine departmanı iç denetim metodolojisinin oluşturulması.

Kimler katılmalı: İşletmesinde iç denetim mekanizması olmayan fakat bu yönde karar aşamasında olan işletme yöneticileri, iç denetim birimi personeli ve iç denetim alanında kariyer yapmak isteyen istekliler.

Eğitmen: Doç. Dr. Davut Pehlivanlı

Süre: 2 gün

Eğitim Akışı:

 • İç denetim
 • Operasyonel iç denetim
 • Satın alma departmanı değerlendirmesi
  1. Satın alma departmanı kontrol ortamı değerlendirmesi
  2. Satın alma departmanı risk değerlemesi
  3. Satın alma departmanı tedarikçi yönetimi, envanter yönetimi ve alternatif tedarikçi değerlendirmesi,
 • İnsan Kaynakları departmanı değerlendirmesi
  1. İnsan Kaynakları departmanı alt süreçleri ve süreç değerlendirmesi
  2. İnsan Kaynakları departmanı kontrol ortamı değerlendirmesi
  3. İnsan Kaynakları departmanı risk değerlemesi
 • Pazarlama departmanı değerlendirmesi
  1. Pazarlama departmanı alt süreçleri ve süreç değerlendirmesi
  2. Pazarlama departmanı kontrol ortamı değerlendirmesi
  3. Pazarlama departmanı risk değerlemesi
  4. Hedeflere ulaşma değerlemesi
  5. Fiyatlama ve iskonto değerlemesi
  6. Bedelsiz ürün ve diğer kritik pazarlama bütçesi kullanımı değerlemesi
 • Finans ve hazine departmanı değerlendirmesi
  1. Fon temini ve fon yönetimi değerlemesi
  2. Hazine fonksiyonlarının değerlemesi
  3. Banka ve diğer kritik süreçlerin değerlemesi
 • Operasyonel denetimin geleceği
  1. Otomatik kontroller ve sürekli denetim
  2. Kontrol öz değerleme süreçleri
  3. İç kontrollerin kalitesinin yükseltilmesi ve sürekli denetim
 • Taslak denetim raporunun hazırlanması
 • Nihai denetim raporunun hazırlanması ve dağıtımı
 • Vaka: Satın alma departmanı örnek iç denetim
 1. Risk değerleme
 2. Denetim planının oluşturulması
 3. Veri isteme
 4. Kanıt toplama
 5. Çapraz kontroller
 6. Kanıt değerleme
 7. Çalışma kağıtlarının hazırlanması
 8. Rapor yazma
 9. Örnek rapor çalışması
EĞİTİME ÖN KAYIT İÇİN FORMU DOLDURUN

Adınız Soyadınız (gerekli)

E-posta Adresiniz (gerekli)

Telefonunuz (gerekli)

Mesajınız (boş bırakabilirsiniz)