Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri / Ocak 2021

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri

  • 2021 Ocak sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre % 2,3 oranında artışla 246,3 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 0,9 oranında azalışla 638,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda -404,1 milyar ABD doları iken 2021 Ocak sonunda -392,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre % 2,6 oranında artışla 95,7 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 6,6 oranında artışla 97,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 15,2 oranında artışla 48,3 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre % 5,5 oranında azalışla 201,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre % 4,3 oranında artışla 123,3 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre % 0,9 oranında azalışla 28,9 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 10,8 oranında artışla 9,5 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 7,4 artışla 50,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yıl sonuna göre % 0,2 oranında artarak 314,0 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yıl sonuna göre % 3,3 oranında artarak 34,4 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 9,4 oranında artarak 17,2 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku % 0,7 oranında azalarak 63,7 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 0,5 oranında azalarak 96,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası