Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri / Ocak 2020

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri

  • 2020 Ocak sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre % 0,7 oranında azalışla 250,2 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 1,9 oranında artışla 616,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2019 yıl sonunda -353,0 milyar ABD doları iken 2020 Ocak sonunda -366,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2019 yıl sonuna göre % 2,9 oranında azalışla 102,5 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 1,1 oranında artışla 96,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 2,6 oranında artışla 48,7 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre % 9,6 oranında artışla 182,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Portföy yatırımları 2019 yıl sonuna göre % 1,9 oranında azalışla 133,3 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2019 yıl sonuna göre % 2,5 oranında artışla 33,4 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 0,4 oranında artışla 15,5 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 6,5 azalışla 46,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2019 yıl sonuna göre % 0,7 oranında azalarak 301,0 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2019 yıl sonuna göre % 0,3 oranında azalarak 34,6 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 11,5 oranında artarak 15,2 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku % 2,5 oranında azalarak 66,8 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 1,2 oranında azalarak 96,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası