Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri / Ocak 2018

ULUSLARARASI YATIRIM POZİSYONU GELİŞMELERİ – OCAK 2018

  • 2018 Ocak sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre % 2,1 oranında artışla 232,8 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 4,7 oranında artışla 713,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2017 yıl sonunda –453,5 milyar ABD doları iken 2018 Ocak sonunda –481 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 yıl sonuna göre % 7,1 oranında artışla 115,3 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 4,1 oranında azalışla 73,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2017 yıl sonuna göre % 7 oranında azalışla 32,5 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre % 8,6 oranında artışla 196,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Portföy yatırımları 2017 yıl sonuna göre % 4,7 oranında artarak 185,5 milyar ABD doları olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2017 yıl sonuna göre % 5,4 oranında artışla 54,8 milyar ABD doları olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 5,4 oranında artışla 32,6 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 4,2 artışla 46,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yıl sonuna göre % 2,6 oranında artarak 331,3 milyar ABD doları olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2017 yıl sonuna göre % 4 oranında artışla 37,8 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 8 oranında artarak 14,2 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku % 0,6 oranında artışla 93,1 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 2,8 oranında artışla 111,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası