Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri / Kasım 2021

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri – Kasım 2021

  • 2021 Kasım sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre % 20,3 oranında artışla 307,4 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 17,6 oranında azalışla 527,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda -384,9 milyar ABD doları iken 2021 Kasım sonunda -220,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre % 34,6 oranında artışla 125,6 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 12,7 oranında artışla 122,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 14,4 oranında artışla 47,9 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre % 47,5 oranında azalışla 120,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre % 12,4 oranında azalışla 99,0 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre % 32,8 oranında azalışla 19,6 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 39,2 oranında azalışla 4,0 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 0,5 azalışla 45,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yıl sonuna göre % 3,5 oranında artarak 308,3 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yıl sonuna göre % 3,7 oranında artarak 34,6 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 32,4 oranında azalarak 10,6 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku % 5,3 oranında azalarak 67,8 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 0,2 oranında azalarak 96,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası