Günlük Hisse Yorumları / Deniz Yatırım – (18.01.2022)

CCOLA; Finansal duran varlık edinimi hakkında / nötr

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY116.50
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 25%
Piyasa değeri TRY29,634 mln

▪ Coca-Cola İçecek, LLC Coca-Cola Bottlers Uzbekistan’ın (CCBU) %42,88 hissesinin satın alım işlemlerinin resmi olarak tamamlanmasını müteakiben, ticaret sicili tescil işlemleri Özbekistan Adalet Bakanlığı’na bağlı Kamu Hizmet Merkezi tarafından 14 Ocak 2022 tarihi itibariyle gerçekleştirildiğini duyurmuştur. Haberi CCOLA hissesi açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.

EKGYO; 2021 yılı ön satış rakamları / sınırlı olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY2.37
Hedef Fiyat/Hisse TRY3.00
Getiri Potansiyeli 27%
HAO 51%
Piyasa değeri TRY9,006 mln

▪ Emlak Konut GYO 2021 yılında 17.1 milyar TL’lik ön satış gerçekleştirildiğini açıkladı. Satılan metrekare büyüklüğü 1.0 milyon olurken, 6,028 adet bağımsız ünitenin satışının gerçekleştirildiğini açıkladı. Şirketin 2021 tüm yıl için ön satış geliri beklentisi 11 milyar TL seviyesinde idi. Şirketin açıklamalarının hisse fiyatı üzerinde sınırlı bir olumlu etkisi olabileceğini düşünüyoruz.

MAVI; Bedelsiz sermaye artırımı / sınırlı olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY69.05
Hedef Fiyat/Hisse TRY106.00
Getiri Potansiyeli 54%
HAO 73%
Piyasa değeri TRY3,429 mln

▪ Mavi Giyim ve Ticaret A.Ş. 17.01.2022 tarihinde yaptığı KAP açıklamasıyla %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar vermiştir. Yapılan Yönetim Kurulu açıklamasında; Şirket’in kayıtlı sermaye tavanının 245.000.000 TL’den 500.000.000 TL’ye yükseltilmesi, Şirket’in çıkarılmış sermayesinin tamamının “Geçmiş Yıl Karları” hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 49.657.000 TL’den 99.314.000 TL’ye artırılması ve sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek beheri 1 TL nominal değerli 49.657.000 adet payın, 108.293 adedinin A Grubu nama yazılı ve 49.548.707 adedinin B Grubu nama yazılı pay olarak çıkarılmasına karar verilmiştir. Şirket’i beğenmeye devam etmekle birlikte, ilgili açıklamanın temel anlamda herhangi bir etkisi olmamasına karşılık MAVI hissesi için yatırımcı algısı açısından sınırlı olumlu olarak değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Hisse 17.01.2022 tarihi itibarıyla 13.1x F/K ve 4.35x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

MGROS; Rekabet Kurulu’nun gerekçeli kararı / nötr

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY42.60
Hedef Fiyat/Hisse TRY50.42
Getiri Potansiyeli 18%
HAO 51%
Piyasa değeri TRY7,713 mln

▪ Migros Ticaret A.Ş. 29 Ekim 2021 tarihli KAP açıklamasında, Rekabet Kurumu tarafından Şirket’e ve diğer bazı teşebbüslere idari para cezası verilmesine karar verildiğini duyurmuştu. Konuya ilişkin Rekabet Kurulu’nun gerekçeli kararı Şirket’e tebliğ edilmiştir. Şirket ilgili tutar, her türlü itiraz ve dava haklarını saklı tutmak kaydıyla, %25’lik oranda erken ödeme indiriminden yararlanmak suretiyle 388.254.572,06 TL olarak 30 gün içinde ödeme yapılacağını duyurmuştur. Diğer taraftan, 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri’nde kararın iptali için dava açılacağını da açıklamıştır. Haberi MGROS hissesi açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.

PETKM; Etilen-nafta makası haftalık bazda hafif yükseliş gösterdi / nötr

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY9.45
Hedef Fiyat/Hisse TRY8.85
Getiri Potansiyeli -6%
HAO 37%
Piyasa değeri TRY23,950 mln

▪ Petkim tarafından paylaşılan verilere göre, etilen-nafta makası 14 Ocak 2022 tarihi itibariyle haftalık bazda 1.2 USD (%0,2) artış ile 675,2 USD seviyesine yükseldi. Etilen fiyatlarında önceki 1.445,0 USD seviyesinden 1.466,5 USD seviyesine yükseliş görülürken (%1,5), nafta fiyatında 20,3 USD’lik bir artış (%2,6) yaşandı. Hatırlanacağı üzere, makas bir önceki hafta 702,5 USD seviyesinden 674,0 USD’ye toplamda 28,5 USD azalış göstermişti. Etilen-nafta makasının geçen haftaki düşüşün ardından bu hafta 675,2 USD’ye hafifçe yükselmiş olmasını Petkim açısından nötr olarak değerlendiriyoruz. Etilen-nafta makasının ortalaması yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %70 artış, çeyreksel bazda ise %16 azalışla 544,6 USD seviyesinde oluşmuştu. 4Ç21’de ise etilen-nafta makasının ortalaması 527,4 USD düzeyinde gerçekleşti. Etilen-nafta makası petrokimya endüstrisi için genel bir karlılık metriği olmakla birlikte karlılık görünümü ile ilgili daha sağlıklı yorum yapmak için nihai ürün fiyatlarının takip edilmesi gerekmektedir. Belirli petrokimya ürünlerinin fiyatlarının endeksi olması açısından Platts endeksi da bu açıdan izlenebilir. Ancak söz konusu endeksin Petkim’in ürettiği ürün gamı ile birebir örtüşmediğini belirtelim.

YKSLN; ABD’de iştirak kurma kararı / olumlu

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY6.18
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 29%
Piyasa değeri TRY773 mln

▪ Şirket, satış gelirleri içinde büyüyen ihracat faaliyetini desteklemek adına, 17.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Amerika Birleşik Devletleri’nde paylarının tamamı Şirket’e ait olan bir iştirak kurma (alt şirket kurma) kararı almıştır. Bu kapsamda alınan Yönetim Kurulu Kararı’nın gerekçelerini kamuoyunun dikkatine sunmuştur. Şirket’in 2019 yılında ihracat gelirleri toplam 104.910 TL olup; toplam satış gelirleri içindeki payı %0,06 olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda ilgili dönemde neredeyse ihracat faaliyetleri olmadığı söylenebilir. 2020 yılı itibariyle ihracat departmanının faaliyete geçmesi; gerekli altyapının tesis edilmesi ve alanında tecrübeli nitelikli insan kaynağının istihdam edilmeye başlanmasıyla birlikte Şirket’in yurtdışı ihracat pazarlarında ürün ve hizmetleri tanıtılarak; bir kısım potansiyel müşterilerde akreditasyon süreçleri tamamlanmıştır. 2020-2021 yıllarında yapılan bu faaliyetlerin neticesinde 01.01.2021 – 31.12.2021 döneminde ihracat satışlarının yaklaşık 25.000.000 TL civarına ulaştığı ve toplam satış gelirleri içindeki payının %3’ü geçtiği tespit edilmiştir. Bu hususta detaylı bilgilendirme yıl sonu mali verileriyle birlikte yayımlanacaktır. Bu satışlar içerisinde henüz ABD ve komşu ülkelerine yapılan herhangi bir satış söz konusu değildir. Şirket’in ABD pazarında temsilci veya acenteler kanalıyla akreditasyon süreçlerinin yavaş ilerlemesi ve kısmen başarısız olması ve bu pazarda müşteri alışkanlıkları gereği yerli bir alt şirket kurulması gerektiği tespitinde bulunmuştur. Yabancı menşeli rakiplerinin de geçmiş yıllarda ABD pazarına girmek maksadıyla benzer bir yol izledikleri ve bu sayede ilgili pazarda satış faaliyetine başladıkları görülmüştür. Bu kapsamda Yönetim Kurulunun başkaca bir kişi veya kurumla herhangi bir ortaklık tesis etmeden; ilgili pazarda satış ağırlıklı faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla bir alt şirket (iştirak) kurulmasına karar vermiştir. Bu bağlamda ABD’nin İllinois eyaletinde ve Chicago bölgesine yakın Organize Sanayi Alanları’ndan birinde; adresi daha sonra tespit edilmek üzere, azami 100.000 USD sermaye ile sınırlı olmak kaydıyla ve paylarının tamamı Şirket’e ait olacak şekilde bir tüzel kişi (iştirak) kurulmasına karar verilmiştir. İlgili süreçlerin yürütülmesi için İcra Kurulu Başkanı Barış Göktürk münferit olarak yetkilendirilmiştir. ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmalara bağlı olarak çifte vergilendirmeyi önleyici yasalar kapsamında ilgili ülkede elde edecekleri kazançlar ilgili iştiraklerinden, yurtiçinde ana Şirket’in olan Yükselen Çelik AŞ’ye kolaylıkla aktarılabilecektir. İlgili Şirket’in 2022 yılının ilk çeyreğinde kuruluş sürecinin tamamlanması; 1-2 çeyrek boyunca tanıtım ve akreditasyon süreçlerini yürütmesi ve 2022 yılının son çeyreği itibariyle satış gelirlerine katkı sağlaması söz konusu olabilir. İlgili açıklamayı hem büyümeyi destekleme hem de toplam gelirler içerisinde ihracat payını artırma potansiyeli dolayısıyla YKSLN hissesi için olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten