Ulaştırma sektörü: Endeks hafızası ne diyor?

Ulaştırma Sektörü (XULAS): Açık ara lider endeks

Ulaştırma sektörü endeksi son 1 yılın en çok kazandıran endeksi, son 3 yılın en çok kazandıranları arasına girmiş olarak devam ediyor. Kurumsal yatırımcı için ağırlığı bu vadelere verirsek aslında ülkeye giren paranın zekası üzerine farklı görüşlerde olabiliriz.  Medya desteğiyle (!) baktığınız nokta gösterilmeyen gerçekleri içeriyor olabilir. Ayrık düşünce içinde olmadıkça yeni model arayışı da olmayacaktır. Sonucu da genel kayıp/kazanç endeksinde yerini almaktır. Reel getiri açısından bakarsak da durum değişmemektedir. Reel katkı vermeyen medyaya yöneldikçe, reel etkisi olmayan sonuçlara yönelmiş oluyoruz.

Türk Hava Yolları (THYAO) üzerine yıl önce yazmıştık. Sonucunu ulaştırma endeksi üzerinden de tahmin edebiliyoruz. Bu yazıda daha genel bakarak, aslında endeks hesaplamalar için de fikir sahibi olabileceğiz. Hatta, endeks ilişkili diğer endeksleri de farklı derecelerde yorumlamış olacağız. İş planın kopyalanabilir olması, başarıyı da bulaştırıcı hale getirebilir.

Verinin farklı yüzleri

Herkesin baktığı verilere biz de bakarak farklı anlatımları görmeye çalışıyoruz: bunun için de matematiğin çeşitli araçlarını kullanıyoruz. Veriyi sayısallaştırıp, ölçülebilir miktara dönüştürdükçe analiz daha değerli olmaktadır: kantitatif analiz genel anlamda bunun içindir.

Ortalamalar çarpışırken sinyal veriyor

Dönem (ortalama) Basit Üstel Basit – Üstel
5 aylık 15818 16367 Negatif
10 aylık 14196 13979 Pozitif
20 aylık 9269 10734 Negatif
50 aylık 4631 6414 Negatif
100 aylık 2843 4046 Negatif
200 aylık 1606 2438 Negatif
Ortalamaların da yaşı vardır

Üstel hareketli ortalama yakın dönem verilerin ağırlıklı önemi üzerine hesaplanmaktadır. Basit hareketli ortalama içinse verinin geçmişi önemsizdir, basitçe hesaba girer ve çıkar önemde hepsi eşittir. Biraz farklı bakarsak, yukarıdaki tabloyu sağa doğru genişletebiliriz: böylece sapmayı miktarsal ve yüzdesel olarak da görebiliriz. Dikkat çeken ilk nokta üstel ortalamalarda genel olarak görülen sapmadır ama daha farklı sonuçlar da elde edebiliriz.

Yatay, dikey ve hatta çapraz analizler basit-karmaşık katsayılarla erken aşama fırsatlar verebilmektedir.

Yolda ne görünüyor?

eylem kriteri olarak gördüğümüz sapmalar söz konusu

– ancak dalgalanmalar düşük kaldığı için oransal olarak ucuz algısı korunuyor

– sonuçta tablo ölçeğinde, aylık bazda görüntü risk iştahını korumaktadır