Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (2.02.2023)

4Ç22 Finansal Sonuçlar – Sınırlı Pozitif

AL
Hisse Fiyatı: 3,87 TL
Hedef Fiyat: 5,20 TL
Getiri Potansiyeli: %34

 Beklentilerle uyumlu net kar. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın 2022 4. çeyrekteki solo net karı çeyreksel bazda %25,7 oranında artarak 1,411 milyar TL’ye yükseldi ve hem bizim beklentimiz olan 1,392 milyar TL hem de piyasa beklentisi olan 1,401 milyar TL ile uyumlu gerçekleşti. TSKB’nin 2022 yılı 3. çeyrek net karı 1,123 milyar TL seviyesindeydi. Önceki yılın aynı döneminde 315 milyon TL olan net kar rakamına kıyasla bankanın yıllık bazda karını %348 oranında artırdığı görüldü. Dördüncü çeyrek karı sonrasında TSKB’nin 2022 yılı net dönem karı toplam 4,055 milyar TL’ye yükseldi. Banka 2021 yılında 1,089 milyar TL net dönem karı açıklamıştı.

 Bankanın takip rasyolarında gerileme devam ediyor. 2022 yıl genelinde zayıf yatırım iştahı ile birlikte TSKB’nin kurdan arındırılmış kredi büyümesi yıllık bazda %6 daralırken, TL bazında ise toplam krediler son çeyrekte 79,893 milyar TL’ye yükseldi. 2022 yıl sonu itibarıyla krediler aktifin %69’unu oluşturdu. Kredilerin %90’ı YP kredilerden, toplam kredilerin %72’si de yatırım kredilerinden oluşuyor. Önemli göstergelerden biri olan takipteki kredi oranı 3. çeyrekteki %3,1 seviyesinden son çeyrekte %2,9 seviyesine geriledi. Bankanın 2022 yılında net risk maliyeti 329 baz puan oldu. Net risk maliyeti için bankanın 2022 yılı tahmini ise 250 baz puan seviyesindeydi.

 Kar artışına TÜFEX gelirlerinden önemli katkı. Önceki çeyrekte 5,936 milyar TL’lik TÜFE endeksli tahvilin son çeyrekte tutarı 6,759 milyar TL’ye yükselirken, bu kağıtlardan elde edilen gelir aynı dönemde 922 milyon TL’den 1,096 milyar TL’ye çıktı. Bu artış ile net faiz gelirlerinin çeyreklik bazda %8 artarak 2 milyar TL’ye yükselmesine önemli bir destek sağlamıştır. Net faiz marjı ise son çeyrekte 45 baz puan artarak %6,45 seviyesinden %6,90 seviyesine yükseldi. Net faiz marjına 2022 yılı son çeyreğinde TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerin katkısı %3,0 oldu. Net ücret ve komisyon gelirleri ise YP kredi hacmindeki artışın etkisiyle çeyreklik bazda %6 yükseliş göstererek 39,0 milyar TL olarak gerçekleşti. Operasyonel maliyetler tarafında ise çeyreklik bazda %19 daralma gözlendi. Diğer taraftan, bankanın ticari kar kaleminde çeyreklik bazda %80 düşüş dikkat çekti.

 Bankanın sermaye yeterlilik rasyolarında iyileşme devam ediyor. TSKB’nin sermaye yeterlilik rasyosu, yasal düzenlemeler hariç hesaplamalarda 4. çeyrekte, bir önceki çeyrekteki %15,6 seviyesinden %17,9’a yükseldi. Yılın son çeyreğinde özkaynak karlılığı (ROE) %41,1 düzeyinde gerçekleşti. Banka son çeyrekte 180 milyon TL serbest karşılık ayırarak toplam serbest karşılık stokunu 900 milyon TL’ye yükseltti. Banka son çeyrekte 1.aşama krediler için karşılık oranını %1,2’den %1,0’e indirirken, 2. ve 3. aşama krediler için karşılık oranlarını sırasıyla %26,9 ve %92 seviyelerine yükseltti.

 2022 yılı dördüncü çeyrekte beklentilerle uyumlu gelen finansal sonuç gerçekleşmeleri doğrultusunda TSKB ile ilgili beklentilerimizi sürdürüyoruz. Buna göre 2023 yılı net kar tahminimiz 5,3 milyar TL ve özsermaye karlılığı (ROE) beklentimiz %41,1 düzeyinde.

 12 aylık hedef fiyatımız olan 5,20 TL’yi koruyoruz. Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası için beklentilerimize paralel gelen finansal sonuçlarının ardından 12-aylık hedef fiyatımız olan 5,20 TL’yi korurken, tavsiyemiz mevcut fiyatlamalar çerçevesinde ‘TUT’tan ‘AL’a yükseliyor.

Kaynak: Halk Yatırım