Türkiye Sektörel Güven Endeksleri / Mayıs 2021

Güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde düşerken inşaat sektöründe yükseldi

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mayıs ayında Nisan ayına göre; hizmet sektöründe %1,1 ve perakende ticaret sektöründe %2,1 azalırken, inşaat sektöründe %3,0 arttı.

Hizmet sektörü güven endeksi 102,2 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Nisan ayında 103,3 iken, Mayıs ayında %1,1 oranında azalarak 102,2 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi %6,3 azalarak 96,7 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi %2,2 azalarak 100,9 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise %5,2 artarak 109,0 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 100,9 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Mayıs ayında %2,1 oranında azalarak 100,9 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi %13,6 azalarak 101,0 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi %3,5 artarak 90,8 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise %5,9 artarak 110,9 oldu.

İnşaat sektörü güven endeksi 79,6 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 77,3 iken, Mayıs ayında %3,0 oranında artarak 79,6 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi %0,5 azalarak 74,5 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise %6,3 artarak 84,7 değerini aldı.

İnşaat sektöründe Mayıs ayında girişimlerin %46,8’i faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, %53,2’si ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; “finansman sorunları” Nisan ayında %28,7 iken Mayıs ayında %24,2, “talep yetersizliği” Nisan ayında %25,5 iken Mayıs ayında %26,6 ve “diğer faktörler” Nisan ayında %23,9 iken Mayıs ayında %30,1 oldu.

Kaynak: T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı