EURUSD için son perdede olanlar

EURUSD: Krizlerin hikayesi 70lerden geliyor

EURUSD paritesi için kriz olarak görülen sayısal ifadeyle yüksek dalgalanmaya açık hale gelecek olmasıdır. Bir varlık sınıfındaki eksiklik, diğerlerince tamamlandığı sürece devam eden oyun içinde, matematik analiz için incelenebilir malzemenin zamanla arttığı aşikardır. Her ay, çeyrek, yıl gelen farklı tipteki veri yapısı bir dengesizliğin belirleyiciliği anlamına gelmektedir. Dengesizlik olmalıdır ki ticari akımlar oluşsun ve yön değiştirerek ilerleyebilsin. Bu gelişmelerin teşvikini de medya yeterince yapmaktadır: biliyoruz ki ticari komisyonların artışı kanallarda sıkça dönen markaların hayat sularındandır. Hacim yeni varlık sınıflarıyla yaşamaya devam etmektedir, edecektir.  Yapay zeka çağında bu gelişimi daha hızlı göreceğiz ve hayatın yeni parçalarının da ilk kez ticarete uygun hale getiriliyor olacaktır. Kısmen de başladığını belirtebiliriz.

Ticari kalıplar: finansman kalıpları çeşitleniyor

EURUSD paritesi, kendi piyasasında yüksek hacim payına sahipken diğer piyasalardaki hacim değişimlerini de etkilemektedir. Öyle olunca da sıkça medya konusu olmaktadır, raporlama sektörü de önemli hacmi buradan almaktadır. Krizle beraber gelen ticari çalkantılar 70lere dayandığına göre, altın standardından çıkılmasının sonuçları üzerine de yeni modeller kurmak gereklidir. Yeni çıpa üzerine uzlaşma hali henüz görünmüyor ama krizin referans alındığı da açıktır.

Referans almak, nişane almaktır

Av ve avcı ilişkisinin bir benzetmesi de bu olabilir. Bir taraf nişan alırken, hedeftekiler çoğu kez ne olduğunu fark edemeden amaç sağlanmış olur: operasyon biter ve başka ticari fırsat için planlama başlar. Avın ticarileştirmesi hali her sektör için geçerlidir. Ticaretin avlanma düzeni olarak tasarlanmasından bahsedebiliriz.

Rasyonel bakış veya oranların kıyaslanması

– krizler ticaret üretir, üretim komisyon ve fayda sağlar

– bu döngünün devamı için krizlerin devamı biçim değiştirerek devam edebilir

– bunu bir doğa belgeseli olarak da görebiliriz

– EURUSD için 70lerden gelen krizi baz alarak uzun vadeli bakabiliriz

– üzerine makro raporlama yapılabilecek ölçek çeyrekler üzerinden kurulabilir

– buna göre: 10 yıllık hareketlerin mega dönüşünden bahsedebiliriz

– hatta daha genel bakışla: tüm hikayenin 2 perdelik oyun olduğunu düşünerek de değerlendirebiliriz

– ilk perde neşeli ve ümit verici tempoda geçerken, sonuna doğru son perde için ipuçları görülüyordu

– son perdede ise dram dozunun giderek arttığını görüyoruz

– oyun biterken taşlar sıfırlanmış olacak görünüyor