Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmi TÜİB’le büyüyecek

Geçen yıl gerçekleştirdiğim Azerbaycan ziyareti sıra­sında tanışmıştım Hüse­yin Büyükfırat ile. O güne kadar tanışmamış olmamızı talihsizlik, o günden sonrasını ise, iki devle­tin ekonomik ilişkilerinin güçlen­dirilmesi konusunda bir şans ola­rak görmüştüm. Geçen yıldan bu yana çok kez görüştük Hüseyin Bey ile. Kendisinin vizyoner kişi­liği, vatan aşkı ve de iki devlet bir millet sloganını tam anlamı ile sa­hiplenişi Türk Dünyası özelinde yapılabilecekler konusunda heye­canlanmama sebep olmuştu.

Hüseyin Büyükfırat; 30 yıl­dır Azerbaycan’da varlık gösteren kıymetli bir işadamı ve de Türki­ye-Azerbaycan İş Adamları ve Sa­nayicileri İçtimai Birliği’nin Baş­kanı. Bu dönemde işadamlığı za­ten başlı başına zor bir meziyet iken, iki devlet arasında köprü va­zifesi görmesini ve yine devletler arasındaki ilişkileri doğru oku­yabilmesini kendisinin Sosyolo­ji Doktoru olmasına bağlıyorum. Her iki toplumu doğru okuma­yı, iki devletin ilgili bakanlıkla­rını yapılacak yatırımlar ve iş­birlikleri konusunda bir araya getirmeyi kendisine şiar edin­miş.

Başkanlığını yaptığı TÜİB’in, Azpromo ile birlikte üstlendiği zirve, iki devlet arasındaki işbir­liğinin güven zeminine oturmuş olduğunu ve bundan sonraki ya­tırımların sürdürülebilir kılına­cağını göstermesi açısından kıy­metliydi. Ve bu konuda keskin bir virajın alındığını tüm dünyaya ka­nıtladılar.

“Güçlü ekonomi-güçlü devlet” sloganıyla TÜİB

TÜİB; ekonomik, sosyal ve politik olayları yakından ta­kip ederek tüm dikkatini ve odağını Türkiye-Azerbay­can işbirlikleri üzerine yo­ğunlaştırmış, “Milletimiz ve Devletimiz Varsa Biz de Va­rız” propagandası ile faaliyet gösteren, işadamları olarak alanlarında elde ettikleri ba­şarıların yanı sıra, iki devlet halkının refahının artması ve milletlerin medeniyetler­le bütünleşmesi için üzerine düşen görevi büyük bir tutku ve titizlikle yerine getiren bir birlik. 100’den fazla üyesi olan bu birlik, her iki ülke işadam­ları arasında ortak platformlar oluşturarak, onları işbirliğine ve yatırıma teşvik ediyor. Geçen hafta Azpromo ile ortaklaşa ön­cülüğünü üstlendikleri “Azer­baycan-Türkiye Yatırım Foru­mu” ile de önemli stratejik ka­rarlar alınmasına vesile olarak Türk Dünyasını birleştiren bir sürece başlangıç yaptılar.

Yazının devamı için TIKLAYINIZ!