Türkiye Cari Açık Rakamları / Ocak 2020

Cari İşlemler Hesabı

 • Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ocak ayına göre 1.528 milyon ABD doları artarak 1.804 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. On iki aylık cari işlemler dengesi ise 6.494 milyon ABD doları fazla vermiştir.
 • Aylık gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1.994 milyon ABD doları artarak 3.245 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.
 • Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Ocak ayında 3.409 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ayda 3.220 milyon ABD doları fazla vermiştir.
 • Hizmetler dengesi kaynaklı girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 78 milyon ABD doları artarak 1.586 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 112 milyon ABD doları tutarında artarak 1.100 milyon ABD dolarına yükselmiştir.
 • Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 310 milyon ABD doları azalarak 223 milyon ABD doları olmuştur.
 • İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler ise, bir önceki yılın aynı ayına göre 95 milyon ABD doları artarak 195 milyon ABD doları şeklinde gerçekleşmiştir.

Finans Hesabı

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 26 milyon ABD doları azalarak 765 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Portföy yatırımları 1.222 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 333 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 498 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.
 • Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 234 milyon ABD doları net borçlanma yapmıştır.
 • Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2.098 milyon ABD doları, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2.193 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.503 milyon ABD doları ve 219 milyon ABD doları net geri ödeme, Genel Hükümet ise 4 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde bu ayda 2.934 milyon ABD doları net azalış gözlenmiştir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası