Gübre Fabrikaları 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (11.03.2020)

4Ç19 Finansal Sonuçlar – Negatif

TUT
Hisse Fiyatı: 15,54 TL
Hedef Fiyat: 9,70 TL

 Beklentimiz ile uyumlu gelen net zarar. Gübre Fabrikaları yılın son çeyreğinde, beklentimiz ile uyumlu 87,1 milyon TL net zarar açıkladı. Operasyonel kar beklentimizin oldukça altında gerçekleşmesine rağmen, beklentimizden iyi gelen efektif vergi oranı ve finansman gideri net zararın beklentimiz ile uyumlu gelmesinde ana etken oldu.  Satış gelirleri yıllık bazda geriledi. Yılın son çeyreğinde net satış gelirleri, beklentimizin %11,1 altında, yıllık bazda %28,9 azalışla 956 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Türkiye faaliyetleri katı gübre satış hacmi yıllık bazda %2,4 artarken, gerileyen birim ürün fiyatları nedeniyle satış gelirleri yıllık bazda %6,5 azalış kaydetti. İran faaliyetleri gübre satış hacmi yıllık bazda %9,6 artış gösterirken, gerileyen birim ürün fiyatlarının etkisiyle satış gelirleri yıllık bazda %6,4 azaldı.

 FAVÖK beklentimizin oldukça altında gerçekleşti. Yılın son çeyreğinde FAVÖK, beklentimiz olan 102,6 milyon TL’nin oldukça altında -0,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Gerileyen birim ürün fiyatları nedeniyle brüt kar marjı yıllık bazda 21,3 puan azalışla %14,0 seviyesine geriledi. Ayrıca, faaliyet giderleri/satışlar oranı yıllık bazda 6,8 puan artışla %17,3 seviyesine yükseldi. Böylece FAVÖK marjı yıllık bazda 26,0 puan, çeyreksel bazda 17,5 puan azalış kaydetti.

 Finansman giderleri net zararı artırdı. Operasyonel olmayan tarafta ise, geçtiğimiz yılın aynı döneminin aksine 4Ç19’da 26,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşen net finansman gideri net zararı artıran ana unsur olurken, gayrimenkul değer artışı kaynaklı 4Ç19’da 7,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşen yatırım faaliyetlerinden net gelir net zararı azalttı.

 Tavsiyemizi TUT olarak sürdürüyoruz. Beklentimiz ile uyumlu gelen net zarara rağmen operayonel karlılıktaki kötüleşme nedeniyle son çeyrek finansal sonuçların hisse performansına etkisinin negatif olacağını düşünüyoruz. Mevcut durumda GUBRF için orta vadeli tahminlerimizde değişikliğe gitmiyoruz. Ancak artan net borca rağmen benzer şirket modelimizi güncellememiz neticesinde 9,40 TL olan 12-aylık hedef fiyatımızı 9,70 TL’ye güncelliyoruz. Kapanış fiyatına göre %38 düşüş potansiyeli sunmasına rağmen Söğüt Madeni’ne yönelik geliştirilecek projenin sağlayacağı potansiyel değere bağlı olarak tavsiyemizi TUT olarak sürdürüyoruz.