Türkiye Cari Açık Rakamları / Aralık 2022

Cari İşlemler Hesabı

 • Aralık ayında cari işlemler hesabı 5.910 milyon ABD doları açık kaydetmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3.525 milyon ABD doları fazla vermiştir.
 • Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 8.089 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2.498 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1.468 milyon ABD doları olmuştur.
 • Birincil gelir dengesi kalemi 533 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 214 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.
 • Bunun sonucunda, Ocak-Aralık dönemi cari işlemler açığı 48.769 milyon ABD doları olurken, aynı dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 50.793 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Finans Hesabı

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 374 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.
 • Portföy yatırımları 828 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin  devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 16 milyon ABD doları net alış ve hisse senedi piyasasında 580 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.
 • Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet 2.000 milyon ABD doları net kullanım ve bankalar 694 milyon ABD doları net geri ödeme yapmışlardır.
 • Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4.109 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.
 • Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 351 milyon ABD doları net azalış ve Türk lirası cinsinden 31 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 320 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.
 • Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 250 milyon ABD doları ve 301 milyon ABD doları net geri ödeme, genel hükümet ise 745 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde bu ay 2.434 milyon ABD doları net artış olmuştur.

YIL SONU GÜNCELLEMELERİ

“Revizyon Politikası” doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi İstatistikleri’nde 2018 yılından itibaren birincil gelir dengesi, doğrudan yatırımlar ve diğer yatırımlar kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapılmıştır. Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da “Cari İşlemler Hesabı” ile “Finans Hesabı” kalemlerini ve dolayısıyla “Net Hata ve Noksan” kalemini etkilemiştir.

Yapılan güncellemeler neticesinde Net Hata ve Noksan kalemi, 2018 yılında 235 milyon ABD doları, 2019 yılında 98 milyon ABD doları, 2020 yılında 58 milyon ABD doları, 2021 yılında 194 milyon ABD doları ve 2022 yılının Ocak-Kasım dönemi için 1.431 milyon ABD doları güncellenmiştir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası