Türkiye Cari Açık Rakamları / Ağustos 2023

Cari İşlemler Hesabı

 • Ağustos ayında cari işlemler hesabı 619 milyon ABD doları açık kaydetmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 6.149 milyon ABD doları fazla vermiştir.
 • Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7.104 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Hizmetler dengesi (*) kaynaklı girişler 7.266 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5.749 milyon ABD doları olmuştur.
 • Birincil gelir dengesi kalemi 922 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 141 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

Finans Hesabı

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 106 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.
 • Portföy yatırımları 880 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 131 milyon ABD doları net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 382 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.
 • Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 152 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.
 • Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 83 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 141 milyon ABD doları net artış, Türk lirası cinsinden 121 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 20 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 1.294 milyon ABD doları net kullanım, Genel hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 122 milyon ABD doları ve 679 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde bu ay 5.134 milyon ABD doları net artış olmuştur.

(*) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 19.09.2023 tarihinde yayımlanan “Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri, 2022” bülteni çerçevesinde, Hizmetler Dengesi kalemi 2022 yılı için revize edilmiştir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası