Türkiye Büyüme Oranları / 2013 4. Çeyrek : Ekim – Aralık

Türkiye İstatistik Kurumu 2013 4. Çeyrek Büyüme Oranlarını açıkladı.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) NACE Rev.2 sınıflamasına göre yayımlanmaya başladı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan “Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, NACE Rev1.1” kullanılarak üretilmekte olan gayri safi yurtiçi hasıla tahminleri, Avrupa Birliği ile uyumlu ve uluslararası alanda karşılaştırılabilir GSYH değerleri elde edebilmek amacı ile NACE Rev.2 sınıflaması kullanılarak üretilmeye başlandı. Üretim yöntemi ile A17 ayrıntısında yayımlanan GSYH tahminleri, yeni sınıflamaya göre A20 ayrıntısında yayımlanacaktır. Güncelleme faaliyet sınıflamasında yapıldığı için harcama yöntemi ile GSYH bileşenlerinde değişiklik meydana gelmemiştir.

GSYH sınıflama değişikliğine ilişkin ayrıntılı bilgiye açıklama linkinden ulaşılabilmektedir.

GSYH 2013 yılında sabit fiyatlarla %4,0, cari fiyatlarla %10,2 arttı

Üretim yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla, 2013 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla %4,0’lık artışla     122 388 Milyon TL, cari fiyatlarla %10,2’lik artışla 1 561 510 Milyon TL oldu.

Mali aracı kuruluşlar, 2013 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla %9,8’lik artışla 15 549 Milyon TL, cari fiyatlarla %12,8’lik artışla 52 483 Milyon TL oldu.

İmalat sanayi, 2013 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla %3,8’lik artışla 29 446 Milyon TL, cari fiyatlarla %8,9’luk artışla 239 115 Milyon TL oldu.

Kişi Başına GSYH 2013 yılında cari fiyatlarla 20 531 TL oldu.

Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri 2012 yılında cari fiyatlarla 18 846 TL, 2013 yılında ise 20 531 TL oldu. 2012 yılında 10 459 ABD doları olan kişi başı GSYH değeri 2013 yılında 10 782 ABD Doları olarak hesaplandı.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sonuçları, “IV. Çeyrek 2013”

buyume-oranlari-2013-4

(1) : 2013 yılı IV. Çeyrek hariç diğer çeyreklerde güncelleme yapılmıştır.
Tablodaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH bir önceki çeyreğe göre %0,5 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH 2013 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,7 lik artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri bir önceki çeyreğe göre %0,5 arttı.

GSYH 2013 yılı dördüncü çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla %4,4 arttı

Sabit fiyatlarla GSYH, 2013 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,4 artarak          31 245 Milyon TL’ye ulaştı. Cari fiyatlarla GSYH, 2013 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,2 artarak 405 384 Milyon TL’ye ulaştı.

İmalat sanayi, 2013 yılı dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %14,2 artışla 62 062 Milyon TL, sabit fiyatlarla %4,9 artışla 7 433 Milyon TL oldu.

Sabit fiyatlarla hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2013 yılında %4,6 artarken devletin nihai tüketim harcamaları %5,9 arttı

Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2013 yılında sabit fiyatlarla %4,6’lık artışla 82 069 Milyon TL, cari fiyatlarla %11,3’lük artışla 1 107 099 Milyon TL oldu.

Devletin nihai tüketim harcamaları 2013 yılında sabit fiyatlarla %5,9’luk artışla 13 332 Milyon TL, cari fiyatlarla %12,0’lık artışla 235 575 Milyon TL oldu.

Gayri safi sabit sermaye oluşumu 2013 yılında sabit fiyatlarla %4,3 arttı

Gayri safi sabit sermaye oluşumu 2013 yılında cari fiyatlarla %10,6’lık artışla 317 446 Milyon TL, sabit fiyatlarla %4,3’lük artışla 30 274 Milyon TL oldu.

Sabit fiyatlarla mal ve hizmet ihracatı 2013 yılında %0,1 artarken, mal ve hizmet ithalatı %8,5 arttı

Mal ve hizmet ihracatı 2013 yılında cari fiyatlarla %7,7’lik artışla 401 429 Milyon TL, sabit fiyatlarla %0,1’lik artışla 32 039 Milyon TL oldu.

Mal ve hizmet ithalatı 2013 yılında cari fiyatlarla %13,1’lik artışla 504 102 Milyon TL, sabit fiyatlarla %8,5’lik artışla 35 494 Milyon TL oldu.

Sabit fiyatlarla 2013 yılı dördüncü çeyreğinde hanehalklarının nihai tüketim harcamaları %5,3 artarken devletin nihai tüketim harcamaları %6,8 arttı

Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2013 yılı dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %11,9 ‘luk artışla     287 443 Milyon TL, sabit fiyatlarla %5,3’lük artışla 21 029 Milyon TL oldu.

Devletin nihai tüketim harcamaları 2013 yılı dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %13,0’lık artışla 71 640 Milyon TL, sabit fiyatlarla %6,8’lik artışla 4 182 Milyon TL oldu.

Gayri safi sabit sermaye oluşumu 2013 yılı dördüncü çeyreğinde sabit fiyatlarla %6,4 arttı

Gayri safi sabit sermaye oluşumu 2013 yılı dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %15,9’luk artışla  82 241 Milyon TL, sabit fiyatlarla %6,4’lük artışla 7 924 Milyon TL oldu.

Sabit fiyatlarla mal ve hizmet ihracatı 2013 yılı dördüncü çeyreğinde %1,5 azalırken, mal ve hizmet ithalatı %9,3 arttı

Mal ve hizmet ihracatı 2013 yılı dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %12,3’lük artışla 109 265 Milyon TL, sabit fiyatlarla %1,5 azalışla 8 352 Milyon TL oldu.

Mal ve hizmet ithalatı 2013 yılı dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %21,5’lik artışla 136 798 Milyon TL, sabit fiyatlarla %9,3 artışla 9 035 Milyon TL oldu.

T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir