Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin ”Senet Bilgileri Duyurusu”

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin
senet bilgileri toplama ve paylaşma sürelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin

Kamuoyu Duyurusu

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından, bankalardan 15’er günlük dönemlerle toplanan ve üyelerle paylaşılan; vadesinde ödenen, protesto edilen ve protestosu kaldırılan senetlere ilişkin bilgilerin, toplanma ve paylaşma süresi 1 güne indirilmiştir.

Senet bilgilerinin, 20 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla, günlük olarak toplanmasına ve üyelerle paylaşılmasına başlanmıştır.

Bu uygulama ile;

  • banka ve finansal kuruluşlara; müşteri kredi değerlendirme süreçlerinde senet ödemelerine ilişkin güncel bilgilere erişim,
  • gerçek ve tüzel kişilere; borçlu oldukları senetleri, vadesinde veya protesto olduktan sonra ödediklerinde, ödeme bilgilerinin bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından güncel olarak izleme ve değerlendirme

imkanı sağlanmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
Türkiye Bankalar Birliği