Turkcell 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (21.03.2024)

4Ç23 Finansal Sonuçlar – Pozitif

AL
Hisse Fiyatı: 64,30 TL
Hedef Fiyat: 91,13 TL
Getiri Potansiyeli: %42

 4Ç23’te TMS etkisi hariç piyasa beklentisini aşan net kar. TMS 29 etkisi hariç bırakıldığında, 4Ç23’te Turkcell’in net karı yıllık bazda %12,5 artışla 6,74 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan rakam, kurum beklentimizin %22, piyasa beklentisinin de %47,5 üstünde gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 5,52 mlr TL, piyasa beklentisi: 4,57 mlr TL). TMS 29 etkisi dahil şirketin 2023 net karı yıllık %82 artışla 12,55 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. TMS 29 etkisi dahil şirketin 2023 yılı net karının %31 aşağı yönlü revizyonla 12,55 mlr TL olarak güncellenirken, önceki yıla göre %82 artışa işaret etti. TMS 29 etkisi hariç ise şirketin net karının 2023 yılında %64,7 artış gösterdiğini gözlemliyoruz. Net kar görünümünde, güçlü operasyonel performansa ek olarak, 4,76 mlr TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri ve 1,96 mlr TL tutarındaki durdurulan faaliyetlerden elde edilen gelir belirleyici oldu. Ukrayna operasyonları, satış amaçlı elde tutulan varlıklar olarak sınıflandırılması ve ayrı bir ana coğrafi faaliyet alanını temsil etmesi nedeniyle durdurulan faaliyetler olarak gösterilmektedir. Böylece net kar marjı bu dönemde 4,4 puan artışla %11,7’ye yükseldi (TMS 29 hariç 1,2 puan düşüş). Ayrıca şirketin FAVÖK marjının hem enflasyon etkisinden arındırılmış hem de arındırılmamış bazda 2023 yılında artış ivmesini koruduğunu izliyoruz. TMS 29 etkisi dahil FAVÖK marjında 1,8 puan, TMS 29 etkisi hariç FAVÖK marjında ise 1,6 puan artış söz konusu. Borçluluk göstergesi de 1,26x’dan 0,63x‘a iyileşme gösterdi. Karlılık cephesindeki güçlenmeye ek olarak, borçluluk göstergesindeki düşüşün etkisiyle Turkcell’in finansallarının hisse performansına etkisini ‘pozitif’ olarak değerlendiriyoruz.

 Operasyonel göstergeler. 4Ç23’te Turkcell Türkiye’nin toplam abone sayısı, yıllık bazda 41,70 mn’dan 42,5 mn’a yükseldi. Mobil segmentte bu dönemde 493k net abone kazanımı kaydedildi. Faturalı abone bazında bu dönemde 476k net artış elde edilirken, ön ödemeli abone bazı nette 708k düşüş kaydetti. Bu düşüşte 297k adet aktif olmayan ön ödemeli hattın kapatılması belirleyici oldu. Faturalı abonelerin payı ise bu dönemde yıllık bazda değişim göstermeyerek %68,1 seviyesindeki seyrini sürdürdü. TMS 29 etkisi hariç bırakıldığında, ortalama çeyreksel enflasyonda yıllık bazda görülen %62,7’lik yükseliş karşısında mobil karma ARPU’daki yıllık artış %83 seviyesinde gerçekleşti. Bu çerçevede, enflasyonist fiyatlama politikası, upsell performansı ve faturalı abone bazının desteğinde ortalama çeyreksel TÜFE’yi aşan mobil karma ARPU artışı dördüncü çeyreğe taşındı. Mobil karma ARPU 4Ç23’te 153,46 TL’ye yükseldi. ARPU artışı çeyreksel ortalama TÜFE’nin 20,32 puan üzerinde bulunuyor. Enflasyona göre düzeltilmiş bazda ise 4Ç23 dönemine ilişkin mobil karma ARPU %1 yukarı yönlü revizyonla 155,60 TL olarak güncellenirken, 4Ç22 dönemine göre %15 artışa işaret etti. Bu çerçevede 4Ç22 dönemine ilişkin mobil karma ARPU’nun 83,8 TL’den 133,5 TL’ye revize edildiğini gözlemliyoruz (%59 yukarı yönlü revizyon).

 4Ç23’te TMS 29 hariç beklentilere paralel satış gelirleri. TMS 29 etkisi hariç bırakıldığında, Turkcell’in konsolide cirosu 4Ç23’te %83,05 artışla 29,37 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan rakam kurum beklentimize ve piyasa beklentisine paralel gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 28,62 mlr TL, piyasa beklentisi: 29,31 mlr TL). TMS 29 dahil 2023 cirosu yıllık %15 artışla 107,1 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. TMS 29 hariç 2023 cirosu ise yıllık %75 artışla 94,3 mlr TL seviyesine işaret ediyor. 2022 cirosu da 53,9 mlr TL’den 93,49 mlr TL’ye revize edildi (Arındırılmamış rakama göre %74 yukarı revizyon). Bu çerçevede TMS 29 etkisinin ciroda %14 artırıcı etkide bulunduğunu gözlemliyoruz.

 4Ç23’te TMS 29 hariç beklentilerin hafif üzerinde FAVÖK görünümü. TMS 29 etkisi hariç bırakıldığında 4Ç23’te şirketin FAVÖK’ü, brüt karlılıktaki artış, ara bağlantı giderlerindeki gerileme ve enerji fiyatlarındaki düzenlemelerin desteğinde, yıllık bazda %86 artışla 12,40 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan rakam kurum beklentimiz ve piyasa beklentisinin %7 üzerinde gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 11,52 mlr TL, piyasa beklentisi: 11,58 mlr TL). 4Ç23’te FAVÖK marjı yıllık bazda 0,66 puan artış kaydederek %42,24’e yükseldi. Yıl genelinde de TMS 29 hariç FAVÖK %82 artışla 40 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. TMS 29 etkisi dahil 2023 yılı FAVÖK’ü ise %20 artışla 43,88 mlr TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı yıllık 1,8 puan artışla %41 seviyesinde gerçekleşti. TMS 29 etkisi hariç FAVÖK marjında ise 1,6 puan artış söz konusu. 2022 yılına ilişkin FAVÖK rakamı da 22 mlr TL’den 36,61 mlr TL’ye revize edildi.

 Şirket 2024 yılı öngörülerini açıkladı. Karlılıkta istikrarlı görünüme işaret eden 2023 yılı sonuçlarının ardından şirket yönetimi 2024 yılı öngörülerini açıkladı. Buna göre konsolide gelir büyümesinin yüksek tek haneli seviyede gerçekleşmesi öngörülüyor. FAVÖK marjı beklentisinin %42, operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranının da %23 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

 TCELL için 91,13 TL olan hedef fiyatımızı ve ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz. Turkcell Türkiye’nin gelir parametrelerini incelediğimizde, ARPU-TÜFE makasındaki olumlu görünümün, enflasyonist fiyatlama politikasına yoğunlaşılmasının desteğinde devam ederek güçlü ciro performansında sürekliliği sağlayacağını öngörüyoruz. Borçluluk cephesinde, net borç/FAVÖK rasyosundaki iyileşmeyi mevcut konjönktörel görünüm çerçevesinde olumlu karşılıyoruz. Net kar görünümüne ilişkin olarak ise, küresel ekonominin fiyat baskıları ve finansal volatilite ile karşı karşıya kaldığı mevcut koşullarda şirketin marjlarının korunaklı kalmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bu çerçevede, TCELL için 91,13 TL olan hedef fiyatımızı ve ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Kaynak: Halk Yatırım