Turkcell 2023 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (9.11.2023)

“Turkcell’in 3Ç2023 Ana Ortaklık Net Dönem Karı 5.478mn TL ile Piyasa Beklentisinin Üzerinde Gerçekleşti…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 55,35 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 91,00TL

Turkcell’in 2023 3. çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 5.478mn TL ile hem 4.703mn TL’lik beklentimizin hem de 3.718mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden düşük gerçekleşen finansman gideri ile vergi gideri etkili olmuştur. 3Ç2022’de şirketin ana ortaklık net dönem karı 2.396mn TL idi.

3. çeyrek karıyla birlikte şirketin 9A2023 ana ortaklık net dönem karı 11.456mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2022’nin aynı döneminde ana ortaklık net dönem karı 5.057mn TL düzeyindeydi.

Şirketin 2023 3. çeyrek toplam hasılatı 2022 3. çeyreğe göre %77,3 artışla 25.993mn TL olmuştur. Turkcell Türkiye, fiyat düzeltmeleri ve müşterilerin daha yüksek paketlere geçirilmesiyle elde edilen güçlü ARPU artışının yanı sıra, genişlemeye devam eden faturalı abone bazı ile bu büyümede belirleyici olmuştur. Ek olarak, dijital servisler ve techfin işi de gelir büyümesine önemli katkıda bulunmuştur. Toplam maliyetler %58,7 artarken, brüt kar %115,4 artışla 10.360mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 7,1 puan artarak %39,9 olmuştur.

3Ç2023 operasyonel giderleri 2022’nin aynı dönemine göre %112,9 artmıştır. 3Ç2023’de diğer faaliyetlerden 29mn TL net gider kaydedilmiştir. (3Ç2022’deki diğer faaliyet gelirleri net 2.415mn TL idi.) Böylece, faaliyet karı 3Ç2022’deki 6.148mn TL’den 3Ç2023’de 8.037mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan Şirket’in 2023 yılı 3. çeyrek FAVÖK’ü 2022’nin aynı dönemine göre %88,9 artışla 11.314mn TL’ye ulaşmıştır. FAVÖK marjı ise 2,7 puanlık artışla %43,5 olarak gerçekleşmiştir. 1.183mn TL’lik yatırım faaliyetlerinden net gelir, 211mn TL’lik TFRS 9’a ilişkin gider ile 102mn TL’lik iştiraklerden zararlar sonrasında finansman öncesi faaliyet karı 8.907mn TL’yi göstermiştir.

Şirketin 3Ç2023 net finansman giderleri 3.276mn TL olmuştur. 3Ç2022’deki net finansman gideri 3.650mn TL idi. 155mn TL’lik vergi gideri sonrası, ana ortaklık net dönem karı 3Ç2022’ye göre %128,7 artarak 5.478mn TL olmuştur.

Turkcell’in hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki güncellemelere bağlı olarak 80,10TL’den 91,00TL’ye yükseltiyoruz. Daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım