Turkcell 2023 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (8.11.2023)

3Ç23 Finansal Sonuçlar – Pozitif

AL
Hisse Fiyatı: 53,10 TL
Hedef Fiyat: 83,20 TL
Getiri Potansiyeli: %57

Piyasa beklentisini aşan net kar. 3Ç23’te Turkcell’in net karı yıllık bazda %129 artışla 5,48 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan rakam, kurum beklentimizin %36, piyasa beklentisinin de %47 üstünde gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 4,01 mlr TL, piyasa beklentisi: 3,72 mlr TL). Net kar tahminimizin farklılaşmasında, beklentimizin altında gerçekleşen finansal giderler kalemi etkili oldu. 

Turkcell’in düzeltilmiş net finansman giderleri, borçlanmalardan ve ihraç edilen tahvillerden kaynaklı kur farkı zararı ve faiz giderleri nedeniyle 3Ç22’deki 708,9 mn TL’den 3Ç23’te 2,1 mlr TL’ye yükseldi (Düzeltilmemiş: 3,28 mlr TL, Düzeltilmiş 2Ç23: 2,88 mlr TL). Düzeltilmiş net finansman giderleri hesaplamamızın, türev finansal araçlardan ve kur korumalı mevduattan elde edilen gerçeğe uygun değer kazançlarına ek olarak, esas faaliyetlerden diğer gelirler kaleminde kaydedilen kur farkı gelirlerini ve faiz gelirlerini içerdiğini belirtmek isteriz. Bu dönemde ayrıca şirket yaptığı bağış ödemesi nedeniyle 1,82 mlr TL’lik tek seferlik gider kaydetti. Tek seferlik gider etkisine karşın net karın piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşmesine ek olarak, pozitif bölgedeki seyrini sürdüren ARPU-TÜFE makasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca, operasyonel marjların güçlenmesinin beraberinde, şirketin finansal piyasalardaki oynaklığı yönetebildiğine işaret eden karlılık görünümünün öne çıktığını takip ediyoruz. Bu çerçevede, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının hisse performansına etkisini ‘pozitif’ olarak değerlendiriyoruz. 

Beklentilerle uyumlu satış gelirleri. 3Ç23’te Turkcell Türkiye’nin toplam abone sayısı, bir önceki yılın aynı dönemindeki 41,60 mn’dan 42,7 mn’a yükselerek kurum beklentimizi aştı. Turkcell Türkiye, bu dönemde fiyatlama cephesinde öne çıkan rekabete karşın, turizmdeki toparlanma ve mevsimsel etkinin desteğinde çeyreksel olarak 674k net abone kazanımı elde etti. Faturalı segmentte ise 392k net abone kazanımı ile Turkcell Türkiye’nin faturalı abonelerinin payı yıllık bazda 3,4 puan artışla %69,9 seviyesinde gerçekleşti. Ortalama çeyreksel enflasyonda yıllık bazda görülen %56,1’lik yükseliş karşısında mobil karma ARPU’daki yıllık artış %84,40 seviyesinde gerçekleşti. Bu çerçevede, enflasyonist fiyatlama politikası, güçlü upsell performansı ve büyüme trendini sürdüren faturalı abone bazının desteğinde ortalama çeyreksel TÜFE’yi aşan mobil karma ARPU artışının üçüncü çeyreğe taşındığını gözlemliyoruz. Mobil karma ARPU 3Ç23’te 142,9 TL’ye yükseldi. ARPU artışı çeyreksel ortalama TÜFE’nin 28,30 puan üzerinde bulunuyor. Bu çerçevede, şirket gelirlerinin %79’unu oluşturan Turkcell Türkiye gelirleri yıllık bazda %84,5 artışla 20,44 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Diğer yandan, şirket gelirlerinin %11’ini oluşturan Turkcell International gelirleri, kur görünümünün ve lifecell’in operasyonel performansının desteğinde yıllık bazda %75,4 artışla 2,87 mlr TL’ye yükseldi. Diğer segment gelirleri %13,7 yükselişle 1,65 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Konsolide satış gelirlerinin %4’ünü oluşturan Techfin gelirleri de Paycell gelirlerinde ve finans şirketinin gelirlerinde görülen sırasıyla %112,3 ve %103,7’lik artışların desteğinde yıllık bazda %107,5 yükselişle 1,04 mlr TL’ye yükseldi. Böylece, 3Ç23’te konsolide satış gelirleri, Turkcell Türkiye gelirlerindeki güçlü seyrin, diğer kalemlerle desteklenmesiyle yıllık bazda %77,3 artışla 26 mlr TL olarak, kurum beklentimizle ve piyasa beklentisiyle uyumlu gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 25,80 mlr TL, piyasa beklentisi: 26,09 mlr TL).

Kaynak: Halk Yatırım