Turkcell 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (21.02.2020)

Aktif bir dönem sonunda beklentiler doğrultusunda, kuvvetli sonuçlar

AL
Hedef Fiyat: 17.55 TL
Yükseliş potansiyeli : %20

Turkcell, 4Ç19’da yıllık %12.5 ve çeyreklik %5.7 azalışla, piyasa ortalama beklentisi olan 737mn TL’nin paralelinde, ancak bu dönemde kaydedilen bir defaya mahsus vergi uzlaşmasına dair giderlerinin beklentimizin üzerinde kaydedilmiş olması nedeniyle tahminimiz 685mn TL’nin üzerinde, 756mn TL net kar elde etmistir. Turkcell’in 4Ç19 operasyonel sonuçları, Grup’un faturalı abone alımlarındaki kuvvetini, faturalı hatlara dönüşümün, artan data ve dijital hizmetleri kullanımının olumlu etkilerini, yukarı yönlü satış ve fiyatlama kabiliyetlerini sergilemekte olup, beklentiler doğrultusunda gerçekleşmiştir. 4Ç19 net karı ise, bu dönemde vergi otoritesi ile yapılan 199mn TL’lik vergi uzlaşmasından negatif etkilenmiştir. Sonuçların açıklanmasından sonra Grup, 2020 yılına dair öngörülerini paylaşmıştır. Açıklanan sonuçların ve öngörülerin Grup payları kısa dönem performansı üzerinde hafif olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

Abone başına elde edilen gelirlerde rekor artış – Turkcell, 4Ç19’da rekor seviyede, 984bin net faturalı abone alımı gerçekleştirmiştir. Toplam mobil abone sayısı ise, BTK düzenlemesi kapsamında 1.9mn adet oturum izni olmayan ön ödemeli aboneliklerin ve Grup’un kendi politikasina uygun olarak aktif olmayan 580bin aboneligin iptali ile 1.7mn adet azalarak (M2M hariç) 33.1mn’a gerilemiştir. Grup’un Türkiye operasyonlarından elde edilen abone başı aylık gelirler ise, artan data ve dijital hizmetler kullanımı, yüksek data içerikli tarife paketlerinin tercihi, abone komposizyonunda faturalı hat payının artarak %62.2’ye yükselmiş olması (4Ç18: %55.7), yukarı yönlü satışlar ve fiyat ayarlamaları ile rekor bir oranda, yıllık %22.7 artarak 4Ç19’da 45.9 TL’ye ulaşmıştır. Grup’un konsolide satış gelirleri böylelikle, tüketici finansmanı konusunda faaliyet göstereren iştirakinden elde edilen gelirlerin azalması ve spor müsabakaları bahis oyunları işinin sonlanmış olmasına rağmen, yıllık kuvvetli, %18.8 artarak piyasa ortalama beklentisi olan 6,601mn TL ve tahminimiz 6,565mn TL’nin paralelinde, 6,684mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Konsolide FAVÖK marjı ise, satış ve pazarlama giderlerinin satış gelirlerine oranının yıllık bazda görece olarak azalış göstermiş olmasıyla yıllık 1.4 y.p. artarak (çeyreklik 1.9 y.p. azalışla) %41.2 oranında gerçeklesmiştir. 4Ç19 FAVÖK’ü, yıllık %23.0 artarak piyasa ortalama beklentisi olan 2,719mn TL’nin ve tahminimiz 2,658mn TL’nin paralelinde, 2,754mn TL olarak gerçekleşmiştir. Turkcell’in net finansal giderleri, büyük ölçüde banka mevduatları faizinin düşüş göstermiş olmasıyla 4Ç19’da 905mn TL olarak gerçekleşmiştir (4Ç18 net finansal gelirler: 258mn TL). Ayrıca, bu dönemde vergi otoritesi ile uzlaşmaya bağlı olarak 199mn TL gider kaydedilmiş, efektif vergi oranı da görece olarak yüksek, %23.7 oranında gerçekleşmiştir (4Ç18: %4.0, 3Ç19: %22.3). Böylelikle net kar, yıllık bazda %12.5 ve çeyreklik %5.7 azalarak 756mn TL olarak gerçekleşmiştir. Turkcell’in net borcu 4Ç19 sonunda hafif artarak hesaplamalarımıza göre 9.7mlyr TL’ye ulaşmış, (3Ç19 sonu: 9.5mlyr TL), net borç/FAVÖK oranı ise 1.0x olarak 3Ç19 sonuna kıyasla sabit kalmıştır.

2020 yılı öngörüleri paylaşılmıştır; AL önerimizi sürdürmekteyiz – Turkcell, 2020 yılında satış gelirlerinin yıllık bazda %13-%16 artış göstermesini, FAVÖK marjının %39-%42, FVÖK marjının %18-%21 ve yatırım harcamalarının gelirlerine oranının %16-%18 aralığında gerçekleşmesini beklemektedir. Hedefleri ulaşabilir olarak değerlendirmekte ve Turkcell payları için 12 aylık 17.55 TL olan 12 aylık hedef fiyatımızı yineleyerek “AL” önerimizi sürdürmekteyiz. Turkcell payları hâlihazırda tahminlerimize göre 2019T 3.4x, yurt dışı eşlenikleri ise 5.9x FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görmektedirler.