Türk Telekom 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (21.02.2020)

“Türk Telekom’un 4Ç2019 Net Dönem Karı 544,6mn TL ile Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 8,34 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 10,25TL

Türk Telekom’un 4. çeyrek net dönem karı 544,6mn TL olarak açıklanmıştır. Piyasa beklentisi 530mn TL, bizim beklentimiz ise 488mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden düşük gerçekleşen finansman gideri etkili olmuştur.

Türk Telekom’un 4Ç2019 satış gelirleri %16,4 artışla 6.284mn TL’ye yükselirken, brüt kar %24 artarak 3.006mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 2,9 puan artışla %47,8’i göstermiştir. Türk Telekom toplam abone sayısı, 4Ç2019’da 47,8 milyona ulaşmıştır. Operasyonel giderler %18,7 artmış ve 1.384mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden 4. çeyrekte 120,9mn TL gider yazılmıştır. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %6,4 artarak 1.501mn TL’yi göstermiştir.

Türk Telekom’un FAVÖK’ü 4Ç2018’deki 2.229mn TL’den 4Ç2019’da 2.828mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı 3,7 puan artışla %45’i göstermiştir. UFRS 16 etkilerinden arındırılmış FAVÖK marjı 4Ç2019’da %41,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 80,1mn TL olurken, TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü zararları 45,9mn TL’yi göstermiştir.

Finansman tarafında faiz ve kur giderlerine bağlı olarak 873,5mn TL’lik net gider kaydedilmiştir. Şirket 4Ç2018’de kur ve türev gelirlerinin etkisiyle 1.248mn TL’lik finansman geliri kaydetmişti. Şirketin vergi öncesi karı 661,3mn TL olurken 116,7mn TL’lik vergi giderine bağlı olarak net dönem karı 544,6mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki vergi öncesi kar, yüksek finansman geliri sebebiyle, 2.657mn TL, net dönem karı ise 2.215mn TL idi. Türk Telekom’un 2019 yılı net dönem karı 2.407mn TL olmuştur. 2018 yılındaki net dönem zararı 1.391mn TL idi.

Türk Telekom’un hedef hisse fiyatını, tahminlerimizde yapmış olduğumuz güncellemeler ve iskonto oranındaki düşüşün etkisiyle 7,40TL’den 10,25TL’ye yükseltiyoruz ve şirket için daha önceki “AL” önerimizi koruyoruz.