Türk Traktör Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (27.10.2014)

Türk Traktör (TUT)

3Ç14 Finansal Sonuçlar – Olumsuz

– Türk Traktör 3Ç14 sonuçlarında beklentimiz olan 73mn TL ve piyasa beklentisi olan 71mn TL’nin oldukça altında 54mn TL net kar açıkladı.

– Operasyonel karlılık beklentilerimizin oldukça altında geldi. Operasyonel karlılıktaki düşüşü zayıf fiyatlama, satış miksi ve yeni açılan fabrika ile ilgili giderler olabileceğini düşünüyoruz.

– 3Ç14’te Şirket TL12mn net finansal gider kaydederken TL6mn diğer gelir kaydetti. Bunun haricinde Şirket TL5.5mn ertelenmiş vergi geliri kaydetmiştir.

– Sonuçlar beklentilerimiz altında gelmiş olup piyasa etkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

Satış hacimlerindeki artış 3Ç’de de devam etti. 3Ç14 satış hacimleri iç pazarda %20 büyüme gösterirken (7,144 adet),dış pazar traktör satışlarında daha güçlü bir şekilde %31 artış gözlenmiştir. Bu dönemde iç pazar satış adetlerindeki iyileşme, iç satış gelirlerine yıllık %27 artış olarak yansımıştır (ihracat %52). İhracat edilen traktör adetleri beklentilerimizin üzerinde gitmektedir (9M14:%16 büyüme).

2014 yılında ihracat satış adetlerini %10 artmasını bekliyoruz. İç pazarda ise satış tahminlerimiz 53,000 traktör seviyesinde bulunuyor.

Türk Traktör 3Ç14’te %11 FVAÖK marjı kaydetti. Satış adetleri bu çeyrekte önemli ölçüde büyüme göstermiş olmasına rağmen düşük fiyatlama, satış miksi ve yeni açılan fabrika ile ilgili giderlerin etkisiyle Türk Traktör bu çeyrekte beklentilerin altında 77mn TL FVAÖK ve 11.1% FVAÖK marjı kaydetmiştir.

Çeyrekte kurun seyrinin net kara etkisi olumlu idi. TL, bu çeyrekte $’a karşı 7.3% değer kaybederken, Euro karşısında 0.8% değer kazanmıştır. Bu dönemde Türk Traktör faaliyetlerinden 3mn TL kur farkı geliri yazmıştır. Şirket’in finansal operasyonlarından gerçekleşen kur farkı gideri ise 1mn TL olmuştur.Şirket, 3Ç14 TL11 net faiz gideri kaydetmiştir.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir