Türk Traktör Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (12.02.2016)

Türk Traktör 4Ç15 Finansal Sonuçlar – Olumlu

Beklentilerin üzerinde net kar

 Türk Traktör 4Ç15 sonuçlarında bizim beklentimiz (65mn TL) ve piyasa beklentisi (64mn TL) üzerinde 80mn TL net kar açıkladı.

 Ciro piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşirken, FVAÖK marjı 0.8 puan daha iyi gerçekleşmiştir. Gelen 106mn TL FVAÖK rakamı bizim beklentimiz olan 101 mn TL ile uyumludur.

 Operasyonel karlılıkta gerçekleşen 5mn TL’lik fark ve beklentimizden düşük gelen vergi oranından kaynaklanan 10mn TL bizim net kar beklentimizle olan sapmanın nedenleridir.

Daha iyi fiyatlama ve ürün miksi

 4Ç15 satış hacimleri iç pazarda %10 daralma gösterirken (7,263 adet), dış pazar traktör satışlarında %4 düşüş gözlenmiştir. Bu dönemde iç pazar satış adetlerindeki daralmaya rağmen, yurtiçi satış gelirleri yıllık %5 artış göstermiştir (ihracat %15 artış). Büyümenin ihracat tarafında zayıf satış hacmine rağmen güçlü olmasını ürün miksine ve yüksek EUR/TL kuruna bağlıyoruz.

 Toplam satış adetleri bu çeyrekte %8 azalmasına rağmen iyi fiyatlama, satış miksi ve yeni açılan fabrika ile ilgili verimsizliklerin elimine edilmiş olmasının etkisiyle Türk Traktör’ün bu çeyrekte FVAÖK marjı 3.8 puan artarak %13.9 olmuş, piyasa beklentisinin (%13.1) üzerinde gerçekleşmiştir. Sonuçların hisseye etkisinin olumlu olacağı kanısındayız

 Karlılık anlamında beklentilerin üzerinde gerçekleşen finansallara piyasa tepkisinin olumlu olacağı kanısındayız. Ayrıca, iyileşen işletme sermayesi ve karlılıkla beraber borçluluk azalmıştır. Şirket’in karının %80’ini temettü olarak dağıtmasını bekliyoruz (hisse başına brüt 3.85TL, %5.6 verim).

EÜ tavsiyemizi, 85.50 TL hisse hedef fiyatla sürdürüyoruz

 Türk Traktör hakkındaki pozitif görüşümüzü i) 2014 yılında Adapazarı’nda kurulan ikinci fabrikasının 2015 yılı ortasında faaliyete geçmesiyle %25 kapasite artışı sağlanarak, 2016 yılının tam entegrasyonunun sağlandığı ilk yılı olması ve sektöre devlet desteğinin artması nedeniyle sürdürüyoruz (geleneksel desteklerin yanı sıra, gübre ve yemde KDV %1’e indirilmiştir).

turk-traktor-2015-12-bilanco

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!