Türk Traktör 2023 3. Çeyrek Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (25.10.2023)

TTRAK – 3Ç23 Bilanço Analizi

Kapanış (TL): 833,30
Hedef Fiyat (TL): 1145

Türk Traktör (TTRAK) 3Ç23 döneminde 2.716 Milyon TL net kar elde ederek piyasa beklentisi olan 2.587 Milyon TL’nin üzerinde net kar açıkladı. Şirket 3Ç23 döneminde net karını yıllık bazda %316,3 artırırken, çeyreklik bazda %24’lük artış kaydetti. Şirketin Net kar marjı %22,5 seviyesinde gerçekleşirken, bu oranla birlikte çeyreklik bazda 2,3 puan, yıllık bazda 11,1 puanlık artış yaşadı. Türk Traktör’ün artan net karlılığında, artan traktör satışları etkili oldu. Ek olarak toplam cironun %18’ini oluşturan traktör dışı gelirlerde %88’lik artış ve adetsel bazdaki artışın yanı sıra birim bazında gözüken fiyat artışları da şirketin net karlılığını pozitif etkileyen etkenlerden biri oldu.

12 Milyar TL’yi aşan ciro… Türk Traktör, 3Ç23 döneminde 12.087 Milyon TL ciro gerçekleştirdi. Şirketin cirosu yıllık bazda %110,7, çeyreklik bazda ise %11,9’luk artış kaydetti. Ciroda enflasyonist ortamın beraberinde gelen fiyat artışları etkili olurken, adet bazında yaşanan büyüme ciroyu destekledi. Şirket 3Ç23 döneminde 12.053 adet traktör satışı gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde ise traktör satışı 10.009 seviyesindeydi. Şirket traktör satışında adet bazında geçen yıla kıyasla %20 oranında büyüme kaydetti. Şirket 2022 yılının ilk 9 ayında ürettiğinin altında bir traktör satışı gerçekleştirirken, 2023 yılının ilk 9 ayında ürettiğinin üzerinde bir traktör satışı gerçekleştirdi. Traktör dışı satışlarda yaşanan büyüme ise ciroyu destekledi. Şirket 2023 yılının 3. Çeyreğinde 61 adet biçerdöver satarken, geçen yıl bu sayı 225 seviyesindeydi. Türk Traktör 3Ç23 döneminde 177 adet iş makinesi satışı gerçekleştirirken, geçen yılın aynı döneminde 109 adet Biçerdöver satışı gerçekleştirmişti.

Şirketin pazar payı ise yurt içi traktör pazarında geriledi. Türk Traktör’ün 9A23 döneminde yurt içi traktör pazar payı %43,0 seviyesinde gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puan geriledi. Şirketin ihracattaki payı ise artmaya devam etti. 2023 yılının ilk dokuz ayında %83 olan ihracat payı, 2022 yılının aynı döneminde %78 seviyesindeydi. 2023 yılının ilk dokuz ayında yurt içi yerli traktör satışları geçen yıla kıyasla %31 artış kaydetti. Yurt içi ithal traktör satışları ise aynı dönemde yıllık bazda %87 artış gösterdi. İhracat ise geçen yılın aynı dönemine göre %11 arttı.

Kar marjları artmaya devam ediyor… Türk Traktörün artan güçlü ciro artışının yanı sıra kar marjlarında da iyileşmeler devam ediyor. Şirketin brüt kar marjı %32,7 seviyesinde gerçekleşerek yıllık bazda 13,1 puan, çeyreklik bazda ise 4,0 puan artış kaydetti. Maliyetlerin kolayca fiyata yansıtılması ve fiyatlamadan gelen pozitif etkiye ek olarak elverişli ürün dağılımı şirketin brüt karlılığını destekledi. Şirket, 3Ç23 Döneminde 3.438 Milyon TL FAVÖK elde ederek, yıllık bazda %273,7, çeyreklik bazda ise %27,7’lik artış gerçekleştirdi. Şirketin FAVÖK marjı 2Ç23 döneminde %27,4 seviyesindeyken, çeyreklik ve yıllık bazda sırasıyla 3,5 ve 12,4 puanlık artış yaşadı.

9 Aylık Sonuçlar… 2023 yılının ilk 9 ayına baktığımızda, şirketin satış gelirleri yıllık bazda %122 artışla 32,4 milyar TL’ye yükseldi. Brüt kar marjı 9,7 puan artışla %26,6 seviyesinde, FAVÖK marjı 9,3 puan artışla %24,5 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK yıllık bazda %257,4 artış gösterdi ve 7,946 milyar TL olarak hesaplandı. Bu sonuçlarla birlikte şirketin 9 aylık net dönem kari %290,6 artışla 6,2 milyar TL’ye yükseldi. 9 Aylık net kar marjı %19,4 seviyesinde gerçekleşerek 8,4 puan artış gösterdi.

2023 Yıl Sonu Beklentiler… Şirket paylaştığı 2023 yıl sonu verilerinde revizeye gitti. Şirket daha önce 72.000 – 80.000 olan Türkiye Traktör Pazar Büyüklüğü olan beklentisini 77.000 – 80.000 seviyesine çıkardı. Şirket İç Piyasaya Traktör Satışlarına dair olan beklentisinde de yukarı yönlü revizeye gitti. Buna göre Türk Traktör 2023 yılında yurt içi piyasaya 35.500 – 37.000 adet Traktör satmayı hedefliyor. Daha önce bu hedef 33.500 – 36.500 seviyesindeydi. Şirket ihraç traktör satışlarında da revizyona gitti. Şirketin 2023 yıl sonu ihraç traktör satışlarına dair beklentisi

15.500 – 16.750 seviyesindeyken bir önceki beklenti 15.750 – 16.250 seviyesindeydi. Şirket yatırım harcamalarında yukarı yönlü bir revizeye gitti, 1.000 – 1.300 Milyon TL arasında yatırım harcamaları planlarken yeni beklenti 1.100 – 1.300 Milyon TL olarak açıklandı.

Net nakit pozisyonu artıyor… 2022 yılının aynı döneminde 554,6 milyon TL net borcu bulunurken bir önceki çeyrek 3,1 milyar TL net nakdi bu dönemde 4,1 milyar TL net nakdi gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu ise -0,4 seviyesinde gerçekleşti. 30 Eylül 2023 itibariyle şirketin 309,4 milyon TL döviz fazlası bulunmaktadır.

Şirketin nakit değerleri arttı… Şirketin nakit değerleri 2022 yıl sonuna göre 2,7 milyar TL artarak 7,1 milyar TL oldu. İşletme faaliyetlerinden 6,0 milyar TL nakit girişi sağlandı. Yatırım faaliyetlerinden 545,4 milyon TL nakit çıkışı olurken finansman faaliyetlerinden 3,1 milyar TL nakit çıkışı oldu.

Değerlendirme ve Hedef Fiyat… Şirketin beklenti üzerinde gelen 3Ç23 finansallarını olumlu karşılıyoruz. Artan Pazar büyüklüğünün yanı sıra yurtdışı satışlardaki artan Pazar payını olumlu karşılıyoruz. Yeni nesil traktör üretimlerinin hızlanması ve özellikle Faz 5 üretim sürecinin güç kazanmasıyla birlikte Türk Traktör’ün sektörde daha da güçlü konuma geleceğini düşünüyoruz. Şirketin güçlü nakit akışını ve 2023 yıl sonu beklentilerinde yukarı yönde revizyona gitmesini olumlu karşılıyoruz. Tüm bunlarla birlikte TTRAK için 12 aylık dönem için İNA modeline göre hesapladığımız hedef fiyatımızı 794 TL seviyesinden 1145 TL seviyesine yukarı yönde revize ediyoruz.

Kaynak: İntegral Yatırım