Türk Traktör 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (7.02.2023)

4Ç22 Finansal Analiz

Şirket’in 4Ç22 dönemi net kârı çeyreklik bazda %108, yıllık %176 artışla 822mn TL’lik piyasa beklentisini aşarak 1,36mlr TL’ye yükseldi. 2022 yılının tamamında elde edilen net kâr bir önceki yıla göre %125 artarak 2,97mlr TL’ye ulaştı. 4Ç22’de net satış gelirleri piyasa beklentisi doğrultusunda çeyreklik %26, yıllık %101 artarak 7,22mlr TL’ye yükseldi. 2022 yılı hâsılatı ise 21,83mlr TL oldu.

Üretim ve satışlarda adet bazında belirgin bir düşüş mevcut

2022 yılında Türkiye’de üretilen 67.154 adet traktörün 44.619 adedi Şirket tarafından imal edildi. Böylece Türk Traktör’ün yurt içi üretimdeki payı %66 ile son beş yılın en düşüğünde gerçekleşti. 2021’de Türkiye’de 64.070 adet traktör satışı gerçekleşirken 2022’de 66.942 adet satış oldu. 2022’de sektör önceki yıla kıyasla satış adedi bazında büyürken Türk Traktör’ün yurt içi satışları 32.780 adetten 28.175’e geriledi. Şirket’in yurt içi toplam traktör satışlarındaki payı 2018’de %42,9 olarak ölçülmüştü. Kademeli bir şekilde artan pazar payı 2021’de %51,2’ye ulaşmıştı. Ancak bu oran son beş yılda ilk defa düşerek %42,1’e kadar geriledi. Tamamı yurt içine satılan biçerdöver sayısı 2021’de 542 adet iken 2022’de 502 adet oldu. Özetle 2022’de; Türk Traktör’ün yurt dışı satış adedi 919 adet artsa da toplam satış adedi 49.323’ten 45.033’e düştü.

Satışların maliyeti hem son çeyrekte hem de 2022 yılının tamamında hâsılattan oransal olarak daha az artarak sırasıyla 5,61mlr TL ve 17,47mlr TL’ye yükseldi. Bu durum operasyonel kârlılığın bir miktar artmasına neden oldu. Aynı dönemlerde faaliyet giderleri hâsılattan fazla artarak 486mn TL ve 1,17mlr TL’ye ulaşsa da kârlılık üzerindeki etkisi sınırlı olmuştur. Böylece esas faaliyet kârı (EFK) 4Ç22’de yıllık %163 artarak 1,15mlr TL’ye yükseldi. Ayrıca FAVÖK’te 4Ç22’de yıllık %119 artışla piyasa beklentisini karşılayarak 1,18mlr TL’ye ulaştı.

Kâr marjlarında sınırlı artışlar gerçekleşti

Kâr marjları hem 2022 yılı son çeyreğinde hem de yılın tamamında hafifçe artarak pozitif bir görünüm ortaya koydu. 4Ç22’de net kâr marjı önceki yılın aynı dönemine göre 5,2 puan artarak %18,8’e, brüt kâr marjı 3,1 puan artarak %22,2’ye ve EFK marjı 3,8 puan artarak %15,9’a yükseldi.

4Ç22 bilanço kalemleri çeyreksel bazda incelendiğinde, nakit ve nakit benzerlerinin TL cinsi vadeli mevduatlardaki artışa bağlı olarak 2,78mlr TL’den 4,42mlr TL’ye yükseldiği görülmektedir. Buna karşın EUR cinsi finansal varlıkların azalması ve EUR hedge yükümlülüğünün artmasıyla yabancı para net varlık pozisyonu 813,9mn TL’den -338,6mn TL’ye geriledi.

Artan operasyonel kârlılığı ve gerileyen üretim ile satış rakamlarını göz önünde bulundurduğumuzda Şirket’in 4Ç22 finansallarını sınırlı pozitif olarak değerlendirmekteyiz.

Kaynak: Piramit Menkul