Türk Traktör 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (7.02.2023)

4Ç22 Finansal Sonuçları

Endekse Paralel Getiri
Fiyat (TL/hisse) 554,00
Hedef Fiyat (12A, TL/hisse) 571,32
Potansiyel Getiri %3

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2022/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %25,8 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %100,5 artışla 7.2 milyar TL olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre net satışları %87,5 artışla 21.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %28,6 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 118,9 artışla 1.2 milyar TL olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre %96,6 artışla 3.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 35 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 138 baz puan artışla %16,4 olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre 72 baz puan artışla %15,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %108,20 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %176,2 artışla 1.4 milyar TL olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre net karı %124,7 artışla 3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net borcu 3. çeyrekte 555 milyon TL olurken, 4. çeyrekte 947 milyon TL net nakdi bulunmaktadır.

Sonuç: Şirket, 4Ç22’de 7.218 mn TL satış geliri (kons: 7.193 mn TL-Gedik: 7.124 mn TL), 1.183 mn TL FAVÖK (kons: 1.113 mn TL-Gedik: 1.154 mn TL) ve 1.359 mn TL net kar (kons: 822 mn TL-Gedik: 862 mn TL) açıklamıştır. 4Ç22’de şirketin yurtiçi traktör satış hacmi yıllık %2 azalışla 8,1 bin adet, ihracat satış hacmi %5 düşüşle 4,6 bin adet ve toplam satış hacmi %3 daralmayla 12,7 bin adet olmuştur. Böylelikle ihracat satış hacminin toplam satış hacmi içerisindeki payı %36’dan %37’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler yıllık %150 artışla 486 milyon TL olmuş, FAVÖK marjı %15,0’ten %16,4’e çıkmış ve şirket yıllık % 119 büyümeyle 1.183 milyon TL FAVÖK elde etmiştir. 4Ç21’de 29 milyon TL net finansal gelir elde eden şirket, 4Ç22’de 78 milyon TL net finansal gider yazmıştır. Satış gelirleri ve FAVÖK’teki büyüme, 222 milyon TL’lik ertelenmiş vergi geliri sonrası şirket yıllık %176 artışla 1.359 milyon TL net kar açıklamıştır. Şirket 2023 yılı beklentilerini açıklamıştır. Buna göre; yurtiçi traktör pazarının 57,0-63,0 bin adet, şirket iç piyasa satış adetlerinin 27,0-31,0 bin adet (%0,3 – %15,1 yıllık artış), ihracat adetlerinin 17,25-19,25 bin adet (%0,9 – %%12,6 yıllık artış), şirket toplam satış adetlerinin 44,25-50,25 bin adet (%0,5 – %14,2 yıllık artış) ve yatırım harcamalarının ise 1.000-1.300 mn TL olması beklenmektedir. Şirket Yönetim Kurulu 1 TL nominal değerli pay için nakit brüt 39,35 TL (temettü verimi: %7,1) (geçmiş 5 yıl ortalama: %5,7) pay başına kar payı ödenmesine karar vermiştir. Hisse 2023 yılı beklentilerine göre 8,5x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Güçlü finansal sonuçlar ve temettü ödeme kararının hisse üzerindeki etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım