Türk Traktör 2018 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (30.10.2018)

Türk Traktör 2018 / 3. Çeyrek Bilanço Analizi

Mevcut Hisse Fiyatı: 36.60 TL
Hedef Hisse Fiyatı: 38.08TL
Potansiyel Getiri: %4

3Ç18 Finansal Sonuçlar – Olumlu

Beklentilerin üstünde faaliyet karlılığı
– Türk Traktör 3Ç18 sonunda hem piyasa beklentisi hem de bizim beklentimizin hafif üzerinde 29mn TL net kar açıklamıştır.
– Operasyonel tarafta ciro beklentiler dahilinde iken FVAÖK piyasa beklentisinin yaklaşık %24 üstünde gerçekleşmiştir.
– Şirket’in TL’deki değer kaybını fiyatlarına belli oranda yansıtabildiği kanısındayız.

Artan karlılık
– Yurtiçi satışlar bu dönemde yıllık %77 azalarak 1,921 adet olurken yurtiçi satış gelirleri %60 düşerek 335mn TL olmuştur. İhracat satışları ise bu dönemde %21 yükselmiş, ihracat gelirleri ise zayıf TL nedeniyle %101 artmıştır.
– Toplam hacim bu çeyrekte %49 düşerken şirketin cirosu sadece %13 azalmıştır. Şirket bu dönemde 185mn TL brüt kar ve 21.1% brüt kar marjı kaydetmiştir. Bu da 142mn TL’lik bir FVAÖK ve 16.2% FVAÖK (yıllık 4 puan artış) marjına işaret etmektedir.
– Şirket’in net borcu çeyrek esnasında 151mn TL artarak 1,551mn TL oldu. Bu rakam 3.0x net borç/FVAÖK oranına işaret etmektedir.

Sonuçların hisse etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz 
– Operasyonel karlılığın beklentilerden güçlü gelmesi sebebiyle finansalların piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.